به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، مرتضی سلیمی درباره پوشش امدادی مراسم اربعین حسینی ٩۶ (از١الی١٨آبان) در سطح کشور گفت: در این مدت ۵۷ هزار و ۹۴۴ نفر به مراکز امداد و نجات مراجعه کردند که از این تعداد ۱۹۰ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد: از تعداد مذکور ۲۰ هزار و ۳۴۳ نفر خدمات سرپایی دریافت کردند که ۹۰۹ نفر آن از اتباع افغانستان و ۳۲۵ نفر نیز از اتباع پاکستان بودند.

رئیس سازمان امداد و نجات خاطرنشان کرد:۲۲ هزار و ۹۰۷ نفر نیز اسکان اضطراری داده شدند و ۱۴ هزار و ۵۰۴ نفر نیز خدمات پزشکی نظیر تست فشار و قند خون دریافت کردند.