April 27,2017 | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷

TEBNA News Agency

اخبار ویژه
تبلیغات

معاون‌‌ نظارت ‌‌و برنامه ریزی ‌نظام پزشکی درگفتگو با سلامت‌مطرح کرد:

ضرورت‌ بهینه‌ شدن ‌تعرفه‌های ‌پزشکی/به روز نشدن تعرفه‌ها باعث آسیب درارائه خدمات می شود

معاون نظارت و برنامه ریزی‌نظام پزشکی با اشاره به ضرورت بهینه شدن تعرفه‌ها گفت: به روز نشدن تعرفه‌ها باعث آسیب در ارائه خدمات می شود. دکتر محمد جهانگیر...

اخبار برگزیده