به گزارش خبرنگار طبنا (خبرگزاری سلامت)، در نشست خبری که مناسبت دهه فجر در‌ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ برگزار‌شد، اظهار کرد: ۲۴ درصد تولید علم در جهان مربوط به حوزه پرستاری است که پرستاری حرفه‌ای به بلندای عمر بشریت است همچنین پرستاری حرفه‌ای عاطفی و انسانی است.

وی با بیان اینکه پرستاری‌از قداست خاصی در ‌جامعه برخوردار است، گفت: امام خمینی(ره) می‌فرمایند پرستاری از جمله عبادات تراز اول به شمار می‌رود و اگر با رویکرد علمی‌ به این موضوع بنگریم، در حال حاضر ۱۹۴ دانشکده پرستاری داریم. حدود ۴۰ هزار دانشجوی پرستاری داریم و سالانه ۱۱ هزار دانشجوی ‌پرستاری نیز در دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شود. نزدیک به ۲ هزار عضو هیئت علمی‌نیز در حوزه پرستاری‌داریم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر دارای ۱۶ مرکز تحقیقات پرستاری هستیم که اکنون به صورت شبکه ملی تحقیقات درآمده و با سازمان جهانی‌ بهداشت نیز در ارتباط هستند، همچنین ۶ انجمن علمی‌پرستاری در‌کشور مشغول به فعالیت هستند. پرستاری ۲۴ درصد در تولید علم در‌مقالات و پژوهش‌ها نقش آفرینی داشته است.

وی اظهار کرد: پیش از انقلاب ۷۵ درصد نیروها بهیار و کمک بهیار بودند امیدواریم با رشدی که در‌حوزه پرستاری رخ داده است، بتوانیم خدمات خوبی را نه تنها در بالین بلکه به جامعه ارائه دهیم.در حال حاضر بر برنامه‌های پرستاری جامعه نگر تاکید داریم. در حال حاضر طرح آزمایشی‌ مراقبت در منزل‌ در‌ شورای عالی بیمه برای پنج بیماری شایع مصوب شده است.امیدواریم زودتر به نتیجه برسیم و بیماران بستری در منزل بتوانند تحت پوشش‌ بیمه قرار گیرند و خدمات مراقبتی دریافت کنند.

احداث مراکز جامع مراقبت پرستاری

حضرتی با بیان اینکه طرح آزمایشی‌ مراقبت در منزل‌ در‌ شورای عالی بیمه برای پنج بیماری شایع مصوب شده است، افزود: امیدواریم این امر زودتر به نتیجه برسد تا بیماران بستری در منزل بتوانند تحت پوشش‌ بیمه قرار گیرند و خدمات مراقبتی دریافت کنند. در معاونت پرستاری طرحی به عنوان مراکز جامع مراقبت‌های پرستاری تدوین کرده‌ایم، در همین راستا جلساتی با معاونت درمانی در این حوزه داشتیم و امیدواریم بتوانیم این مراکز را در کشور ایجاد کنیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در زمینه آخرین آمار پرستاران حرفه‌ای و کمک پرستاران گفت: ما پرستاری در بالین را در دو مقطع پرستار آکادمیک یا حرفه‌ای و کمک پرستار را تعریف کرده‌ایم. به همین دلیل از دانشگاه‌ها نظرسنجی صورت گرفت دانشگاه‌ها اعلام کردند ۲۰ هزار پرستار نیاز دارند، ما ۱۷ هزار کمک پرستار تربیت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: ما به ازای هر چهار پرستار یک کمک پرستار تعریف‌ کرده‌ایم و در دو حوزه پرستار حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای کمبود داریم، البته پرستار‌ کمک حرفه‌ای وجود دارد اما باید در جذب نیروی کمک پرستار تلاش شود.

جذب بیش از ۲۷ هزار پرستار

وی بیان کرد: ما در ۳ سال گذشته، ۲۷ هزار و ۱۸۴ نیروی‌پرستاری جذب کرده‌ایم، در طرح تحول نظام سلامت تخت‌های بسیاری اضافه شده و بیمارستان‌های بسیاری بازگشایی شد، طبیعتا به دنبال این امر، نیاز به نیروی پرستاری نیز افزایش یافت.

وی درباره قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: وزارت بهداشت باید قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و استاندارد بسته‌های خدمتی تهیه و به شورای عالی بیمه ارائه می‌داد اما بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشد. براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع اطلاعات پرستاران، دو درصد پرستار بیکار داریم.

وی در زمینه مهاجرت پرستاران گفت: مهاجرت پرستاران در بیشتر نقاط جهان مشاهده می‌شود، بسیاری از کشورها مانند کانادا، استرالیا به دلیل اینکه جمعیت‌شان رو به پیری می‌رود، به راحتی پذیرش پرستار دارند اما آمار دقیقی از مهاجرت پرستاران نداریم، بحث مهاجرت در‌ تمامی‌ رشته‌ها ممکن است وجود نداشته باشد اما بر اساس‌ گزارش‌ نظام پرستاری‌ سالانه حدود‌ ۲۰۰ پرستار مهاجرت می‌کنند.

میزان دریافتی پرستاران در بیمارستان های دولتی و خصوصی

معاونت‌ پرستاری وزارت بهداشت گفت: حداقل‌ حقوق‌‌ پرستاران در بیمارستان خصوصی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به علاوه کارانه دریافتی است و دریافتی پرستاران در‌ بیمارستان دولتی ۲ میلیون و ۴۰۰ به همراه کارانه و اضافه کار است.

وی در زمینه خشونت علیه پرستاران گفت: موضوع خشونت علیه پرستاران طی سال اخیر بسیار زیاد بوده است لذا پزشکان ما نیز در‌ بخش‌های مختلف ممکن است مورد خشونت واقع شوند لذا بنابر تحقیقات حدود ۵۰ درصد پرستاران مورد خشونت‌های کلامی و فیزیکی قرار گرفته‌اند.

حضرتی در زمینه برنامه‌های جدید معاونت پرستاری عنوان کرد: به دلیل افزایش‌ بیماری سالمندی و بیماری‌های غیرواگیر، برنامه‌های بسیاری در حوزه پرستاری ‌و مراقبت از جامعه در نظر گرفته‌ایم، برنامه مراکز مراقبت در منزل‌ در دانشگاه‌ها در‌حال توسعه است، مراکز مراقبت طولانی مدت آیین نامه تدوین شده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: مراکز آموزش مردم در حوزه توانمندسازی خود از جمله برنامه‌های معاونت پرستاری به شمار می‌رود. پرستاری خانواده نیز بسیار مورد توجه است. در‌ بسیاری از بیمارستان‌ها از جمله بیمارستان شرکت نفت دارای‌ پرستار خانواده هستند.