به گزارش طبنا( خبرگزاری سلامت) از مدیکال‌نیوزتودی، تحقیقات تاکنون نشان داده است که فرزندان طلاق، احتمال اینکه در بزرگسالی، خودشان نیز متارکه کنند، بسیار بیشتر است. اما چرا اینگونه است؟

بنابر تحقیقی از سوی دانشمندان دانشگاه کامانولث ویرجینیا با همکاری گروه تحقیقاتی دانشگاه لوند سوئد، ژنتیک می‌تواند در بالا بردن احتمال متارکه نقش داشته باشد.

بنابر توضیح محققان فوق، آنها روی داوطلبان متارکه کرده که فرزندخوانده بوده و والدین واقعی‌شان از هم جدا شده بودند، تحقیق کردند. آنها می‌خواستند بدانند شرایط ازدواج این افراد چقدر شبیه والدین واقعی و یا پدر و مادرخوانده‌هایشان بوده است. آنها در بررسی‌های اولیه‌شان از ۱۹۷۱۵ داوطلب که ۵۲ درصد از آنها مرد بودند، متوجه شدند تاریخچه طلاق آنها شبیه والدین واقعی‌شان است نه پدر و مادر خوانده‌هایشان.

دانشمندان  تحقیقات خود را گسترش داده و این بار ۸۲۶۹۸ نفر را بررسی کردند و البته اثر محیطی را در وضعیت آنها موثر دیدند. اما وقتی این دانشمندان اطلاعاتی از وضعیت خواهر و برادرهای این افراد فرزندخوانده کسب کردند، به این نتیجه رسیدند که تاریخچه طلاق آنهایی که از همسران خود جدا شده بودند، بسیار شبیه والدین واقعی‌شان است.

به گزارش طبنا، بنابراین بررسی، عوامل ژنتیکی در انتقال ویژگی” طلاق”- به اصطلاح ژن طلاق- نقشی به مراتب بیشتر از اثر زیست محیطی دارد.

مترجم: نادیا زکالوند