به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، رضا جعفری با اشاره به اینکه تهیه راهنمای مداخله تخصصی برای مددکاران و روانشناسان اورژانس اجتماعی باعث می‌شود تا از اعمال برخورد سلیقه‌ای در این حوزه پیشگیری شود، گفت: راهنمای مداخله تخصصی کمک می‌کند تا این افراد برخوردهای یکپارچه، همسان و فراگیر در مواجهه با کودک آزاری انجام دهند و به این ترتیب رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای و غیر همسان به حداقل می‌رسد.

وی با اشاره به دستورالعمل در نظر گرفته شده برای راهنمای مداخله تخصصی در حوزه کودک آزاری، افزود: در این راهنما اقدامات مورد نیاز در سه دسته اقدامات آنی، اقدامات با فوریت زیاد و اقدامات با فوریت کم ساماندهی شده‌اند و با استفاده از این پروتکل اقدامات اورژانس اجتماعی به شکل منظم، یکسان و با حداقل خطا انجام خواهد شد.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان نیز اظهار کرد: لایحه حمایت از حقوق کودکان، لایحه‌ای مترقی و با حمایت‌های همه جانبه از کودکان است که در حال حاضر به صحن علنی مجلس رسیده و منتظر هستیم تا با رای نمایندگان تصویب شود.

جعفری با بیان اینکه در صورت تصویب این لایحه همه سازمان‌های متولی و دخیل به طور همه جانبه مسئولیت‌هایشان را می‌شناسند، تصریح کرد: با این وجود لایحه حمایت از حقوق کودکان نمی‌تواند به تنهایی کارساز باشد. نکته مهم در مورد این لایحه این است که ضمانت اجرایی کافی برای آن در نظر گرفته شده باشد. تنها در صورت وجود ضمانت‌های اجرایی کافی است که این لایحه می‌تواند عملیاتی شود.

وی در پایان با تاکید بر نقش آموزش و اطلاع رسانی در کنار تصویب این لایحه ادامه داد: باید آموزش‌های مرتبط با “حفاظت از خود” برای کودکان با زبان کودکانه و به ویژه در آموزش و پرورش به کودکان ارائه شود.(ایسنا)