به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر حمید گورابی با بیان این مطلب افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حدود سه میلیون زوج نابارور در کشور داریم.
وی با بیان اینکه هزینه‌ها و روند درمان افراد نابارور با یکدیگر تفاوت دارد، ادامه داد: پرداخت هزینه‌های درمان ناباروری برای برخی زوجین سنگین و دشوار است و این در حالیست که مراکز درمان ناباروری به دلیل عدم حمایت بیمه‌ها، سوددهی ندارند و متضرر می‌شوند.(مهر)