دکتر سید علیرضا مرندی در گفت‌وگو با طبنا (خبرگزاری سلامت)، با بیان این مطلب افزود: باید حاملگی‌ها و زایمان‌های پرمخاطره و نوزادان مشکل‌دار شناسانی و از آنها مراقبت لازم صورت گیرد. هم فکری و همکاری نزدیک بین متخصصان زنان و زایمان و پری نتالوژیست‌ها از یک طرف و متخصصان کودکان و فوق تخصص‌های نوزادان از طرف دیگر می‌تواند سلامتی مادر و نوزاد را تضمین کند.

وی با تاکید بر اینکه تماس مادر و نوزاد باید در ظرف همان ثانیه‌ها و دقایق اول شروع شده و ادامه یابد، ادامه داد: همچنین باید راهنماهای بالینی با مبانی قوی علمی‌در زمینه‌های تشخیص و درمان مشکلات در اختیار پزشکان قرار گرفته و بر به کار گرفتن آنها نظارت دقیق شود. کیفیت مراقبت مادران بویژه در حاملگی‌ها و زایمان‌های پر مخاطره و نیز پس از زایمان ارتقا یابد و کیفیت مراقبت نوزاد به ویژه در دقایق، ساعات و روزهای اول عمر باید به شدت بهبود یابد و در صورت ضرورت عملیات احیای نوزاد در اسرع وقت شروع و با مهارت لازم ادامه یابد.

مرندی با بیان اینکه ارتقاء دادن خدمات و در عین حال اقتصادی کردن مراقبت‌های مادران و نوزادان در سیستم درمان ایران در سه سطح صورت می‌گیرد، اضافه کرد: در سطح اول، مادران باردار برای وضع حمل از شبکه بهداشتی درمانی به بیمارستان شهرستان ارجاع می‌شوند که هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند و انتظار می‌رود زایمان بدون مخاطره بوده نوزاد سالمی‌به دنیا بیاید، مراقبت طبیعی و هم اتاقی مادر و نوزاد اجرا می‌شود. همچنین نوزادانی کهNICU (بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان نارس) از آنان مراقبت می‌شده با رفع مشکلات برای ارزانتر شدن خدمات و فراهم شدن امکان بستری نوزادان پرمخاطره جدید به سطح یک منتقل می‌شوند.

این فوق تخصص نوزادان افزود: سطح دوم برای مادرانی است که نیاز به خدمات تخصصی داشته و احتمال دارد نوزادان آنان نارس به دنیا آمده یا بیمار باشند. البته نه نارس شدید یا به شدت بیماری که نیازمند مراقبت‌های ویژه باشد.

وی تصریح کرد: سطح سوم در حقیقت مرکز مراقبت‌های ویژه است. در این مرکز مادرانی بستری می‌شوند که سلامت آنان به شدت تهدید شده است، به گونه‌ای که نیازمند مراقبت‌های فوق تخصصی اعم از پزشکی، مامایی، جراحی یا آن دسته از مادرانی که انتظار می‌رود نوزادشان خیلی نارس یا بیمار باشند.