به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، طی حکمی از سوی قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت، علی ماهر از سمت مدیرکلی دفتر مدیریت بیمارستانی برکنار و بهزاد کلانتری به جای وی منصوب شد.