به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از وبدا، دکتر جمشید کرمانچی مشاور معاون درمان وزارت بهداشت در امور درمان بیماری‌ها ‌‌در نشست سراسری روسا و کارشناسان امور دندانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی در مورد راه اندازی مراکز دندانپزشکی برای بیماران خاص نیازمند دریافت خدمات دندانپزشکی گفت: نیاز بیماران خاص به خدمات دندانپزشکی به عنوان یک اولویت وزارت بهداشت، جز سیاست‌های کشوری است و امکان و پتانسیل این خدمات به مدد طرح تحول سلامت در سه سال اخیر به وسیله دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایجاد شد.

وی افزود: طرحی را با عنوان توسعه کلینیک‌های ویژه آغاز کردیم با این هدف که بتوانیم میزان ارائه خدمات سرپایی را را از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش دهیم و در این راستا دانشگاه های علوم پزشکی باید از این ظرفیت در برنامه های خود برای ارتقای سلامت دندانپزشکی استفاده کنند.

وی ادامه داد: ۶۴۴۰ مطب در قالب ۲۵۰ کلینیک در ۲۱۲ شهر در حال ساخت و یا آماده بهره برداری است و در تمام کلینیک‌ها‌‌بخشی را به واحد ارائه خدمات دندانپزشکی اختصاص داده‌ایم.

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت در امور درمان بیماری‌ها‌‌ با بیان اینکه در تمام دانشگاه‌ها ‌‌برای این کار پتانسیل وجود دارد و باید به بهترین شکل این فضاها مدیریت شوند، خاطرنشان کرد: از آنجا که ارائه این خدمات بر اساس جمعیت و بیمار بود، در کنار خدمات دندانپزشکی، آزمایشگاه و رادیولوژی نیز لحاظ کردیم.

وی گفت: نیاز بیماران خاص به خدمات دندانپزشکی به عنوان یک اولویت وزارت بهداشت، جزو سیاست‌های کشوری است، زیرا یکی از دغدغه‌های بزرگ بیماران خاص، دریافت خدمات دندانپزشکی است که خیلی از مراکز ارائه نمی‌دهند.