به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)،‌ دکتر علی ریاض، معاون امور مجلس مجمع تشخیص مصحلت نظام روز خبرنگار را به فعلان عرصه خبر و رسانه تبریک گفت.

متن پیام به این شرح است:

وقت است که این یوم خجسته رابر،همت بلندتان تکریم کنیم، واژه‌ها و سحرکلام، پیشِ معجزه لحن معرفت گرامیتان حقیر می‌گردد.

هفدهم مردادماه، یادایثارموقرانه شهدای اصحاب خبر و رسانه دیدگان صبوری را بارانی می‌کند.ضمن تهنیت این روزارجمند، مراتب تقدیر و سپاس خود را نثار غیرت بی‌مانندتان کرده و از صاحب امر و امام عصر(عج) توفیق آگاهی ملت، تحریرحقایق و امانت‌داری صواب و خطای اخبار را ذکر دعا و بدرقه راهتان می‌کنیم.

دکترسیدعلی ریاض
معاون امورمجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام