به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، مجید فراهانی در جلسه امروز شورای شهر تهران گفت: بازیافت زباله و منابع سرشار اقتصادی ناشی از این طلای کثیف،سبب شده است تا ما شاهد شکل گیری مافیای منفعت گرای کثیفی باشیم که نه فقط محیط زیست شهر را قربانی مطامع و منافع مادی خود می کند، بلکه با بهره کشی و استثمار کودکان کار،اتباع بیگانه و آسیب دیدگان اجتماعی را به عنوان زباله گرد به خدمت می گیرد تا از جمع آوری و بازیافت زباله ها،کیسه منافع خود را پرتر کند.

وی  افزود: فقدان نظارت دقیق و واگذاری مجوز جمع آوری زباله به پیمانکارانی که از کودکان محروم که برای نان ناچارند کار کنند استفاده می‌کنند؛ سبب شکل گیری مراکز مجاز و غیر مجاز بازیافت زباله در حاشیه مناطق جنوبی تهران شده است و متاسفانه در این مراکز همچون گود محمود آباد و دیگر گودها عده ای از هموطنانمان و اتباع بیگانه در بدترین شرایط زیستی در میان کوهی از زباله هم کار می کنند و هم متاسفانه زندگی!

رئیس کمیته بودجه و نظارت خاطر نشان کرد: این شرایط زندگی و کار که ناشی از فقر شدید است، متاسفانه با رشوه خواری و باج گیری برخی کارکنان و ماموران فاسد شهرداری تهران تشدید می‌شود و کودک کار ۹ ساله‌ای که ۲۰ ساعت زباله جمع می‌کند تا آخر ماه حداقل درآمد را داشته باشد،گاها ناچار می شود تا نیمی از درآمد اندکش را به ماموران فاسد شهرداری باج دهد.

فراهانی بیان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم شریف تهران از کودکان کار تا کارگزاران و مدیران می بایست نسبت به کیفیت و شرایط زندگی یکایک شهروندان این شهر مسئولانه برخورد کنیم و در مسیر بهبود کیفیت زندگی در همه محلات شهر و برای همه شهروندان اقدامات لازم را پیگیری کنیم.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر شرایط نامساعد اجتماعی ادامه داد: این کودکان عزیز اگر ژنِ خوب ندارند،اما در انسانیت،مسلمان بودن و حق حیات و تعالی با یکایک ما برابر و برادرند و ما در برابر شرایط آنها مسئولیم.

فراهانی گفت: بر همین اساس به‌ عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « لزوم توجه به حقوق کودکان کار و افراد بکارگرفته شده توسط پیمانکاران بازیافت» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

وی در پایان اضافه کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای مهندس افشانی ،شهردار محترم تهران و حسن استفاده از ظرفیت سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران در همکاری با حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شاهد توجه به حقوق کودکان کار و بهبود شرایط بکارگیری، محیط کار و زندگی این گروه از شهروندان باشیم.