دکتر هرمز شمس در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره نازک شدن شبکیه اظهار کرد: در افرادی که نزدیک بین شدید هستند یا شماره عینک آنها منفی ۲۰ درجه است در معرض نازک شدن شبکیه قرار دارند.

وی با بیان اینکه در افراد مسن به علت کهولت سن ضایعه یا گرفتگی در مرکز دید چشم به نام مکولا دچار مشکل شده و  بینایی آنها را کاهش می‌دهد، افزود: افزایش سن سبب از بین رفتن سلول‌های شبکیه و پس از آن نازک شدن و در نهایت سوراخ شدن شبکیه می‌شود.

این متخصص شبکیه یادآورشد: وجود بیماری‌های مادرزادی همچون اشتارگاد، دیستروفی‌های ارثی و نگاه کردن مستقیم به نور آفتاب در زمان خورشید گرفتگی یا ماه‌گرفتگی نیز سبب از بین رفتن سلول‌های مرکزی دید، کاهش بینایی و نازک شدن و سوراخ شدن سلول‌های مرکزی شبکیه در چشم می‌شود.

شمس بیان کرد: در برخی از افراد کاهش بینایی زیاد و نزدیک بینی شدید می‌تواند از نشانه‌های این بیماری باشد اما در زمانی که نازک شدن شبکیه بسیار کم باشد یا در مراحل ابتدایی بدون نشانه است که در این زمینه توموگرافی چشم یا انجام OCT که در آن حجم مکولا یا میکرون چشم توسط دستگاه‌های مجهز بینایی اندازه‌گیری می‌شود این بیماری قابل تشخیص است.

رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران عنوان کرد: در افراد مسنی که شبکیه آنها نازک شده است جهت پیشگیری از گسترش بیماری دادن مکمل‌ها و ویتامین‌ها موثر است اما در سایر موارد اگر همراه با تورم یا خونریزی باشد نیاز به جراحی و بررسی هرچه سریع‌تر متخصص شبکیه است همچنین بیمارانی که در مراحل ابتدایی تشخیص داده می‌شوند باید حداقل سالی یکبار به متخصص شبکیه  مراجعه کنند.