به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در حوزه خدمت رسانی درمانی به گردشگران عقب ماندگی‌های جدی داریم که دلیل آن فراهم نبودن شرایط برای جذب توریسم سلامت است.

وی اضافه کرد: پزشکان ایرانی زیادی در خارج از کشور کار می‌کنند اما ما تبلیغات خوبی در حوزه گردشگری سلامت نداشتیم. بسیاری از پزشکان ایرانی سرپرست پروژه‌های بزرگ هستند که استفاده درست نکردن از آنها در داخل کشور ضعف ما محسوب می‌شود.

وی افزود: کشورهای خارجی از امکانات ایران شگفت زده می‌شوند و باورشان نمی‌شود که کشورمان اینقدر پیشرفت کرده است و وزارت بهداشت قصد ندارد تولیت این کار را در اختیار بگیرد زیرا کار اصلی این وزارتخانه سیاست‌گذاری کارها در حوزه سلامت است.

وی تاکید کرد: در بیمارستان‌های دولتی باید فرایند ترخیص بیماران راحت‌تر انجام شود تا بیماران خارجی نگران مسائلی نشوند. وقتی که بیماران برای درمان به کشورمان می‌آیند علاوه بر ارز تبعات و آثار فرهنگی و اجتماعی زیادی برای ایران دارد.(باشگاه خبرنگاران)