به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر کیانوش جهانپور با بیان این مطلب گفت: مکمل‌های تغذیه‌ای، رژیمی و ورزشی از ابتدای تغییر مقررات ارزی و تخصیص ارز دولتی به دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی هم گروه هدف ارز دولتی نبودند و کماکان هم نخواهند بود.

بنابر اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، مشاور اطلاع رسانی رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: بیش از ۴۶ مکمل با تولید مشابه داخلی در حد حداقل نیمی از روند مصرف قبلی کشور ممنوع‌الورود شده، صدور مجوز واردات و IRC جدید برای واردات مکمل‌های آمریکایی از هر نوعی نیز ممنوع شده و فرآیند قیمت‌گذاری آنها نیز با تعامل سندیکاهای مربوطه و خارج از کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو انجام می‌شده است و تا حد ممکن این روال ادامه خواهد یافت.