سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج طی حکمی، جلال پوران فرد مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد را در سمت خود ابقا کرد.

به گزارش خبرگزاری سلامت ، متن این حکم به شرح زیر است؛

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون محترم درمان دانشگاه، به موجب این ابلاغ در سمت مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان ابقا می شوید تا برابر مقررات و موازین شرعی انجام وظیفه نمایید. امید است با توکل به ایزد متعال و بهره گیری از تمام ظرفیت ها و استفاده از سرمایه های انسانی و مجرب و در راستای نیل به اهداف عالی دانشگاه در جهت ارتقای اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی اهتمام ورزید