به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، دکتر هدایت حسینی با بیان این مطلب افزود: امسال شعار روز جهانی غذا با عنوان «اقدامات ما آینده را می‌سازد» بر اقدامات مؤثر و همکاری سازنده برای بهبود وضعیت غذا و تغذیه، تأکید دارد و خواستار ریشه کنی گرسنگی از جهان تا سال ۱۴۱۰ است.

وی افزود: در حال حاضر عدالت در توزیع مواد غذایی در جهان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مورد توجه است در حالی که ۸۲۰ میلیون نفر در جهان دچار سوء تغذیه هستند؛ همزمان ۶۷۲ میلیون نفر دچار چاقی و ۱.۳ میلیارد نفر دچار اضافه وزن هستند. عدالت در توزیع مواد غذایی، توجه به منابع جدید غذایی جهت تأمین نیازهای مصرف کنندگان، همکاری مؤثر در ریشه‌کنی گرسنگی و توسعه مصرف غذاهای سالم و مغذی برای جمعیت ساکن در زمین از مهم‌ترین اهدافی است که باید بهبود وضعیت غذا و تغذیه جهان در نظر داشت.

به گفته رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه وصنایع غذایی کشور، سرمایه‌گذاری برای رفع گرسنگی و سوء تغذیه در جهان نقش مؤثری در بهبود رشد و تکامل کودکان و نوجوانان دارد، به‌نحوی که بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی با بهبود تغذیه و رفع سوء تغذیه در جامعه از طریق ارتقاء و بهبود شرایط جسمی و فکری آحاد جامعه می توان میزان تولید ناخالص ملی را تا ۱۶.۵ درصد افزایش داد و به ازای هر یک ریال سرمایه‌گذاری در پیشگیری از گرسنگی و سوء تغذیه، می‌تواند حداقل ۱۵ ریال بازگشت سود به جامعه را انتظار داشت.

حسینی خاطر نشان کرد: ترویج و توسعه مصرف الگوهای غذایی سالم و تغذیه‌ای مبتنی بر غذاهای سنتی، بومی ایرانی و ارتقاء سواد تغذیه‌ای کاربردی آحاد جامعه در کاهش مصرف عوامل خطر تغذیه‌ای شامل قندهای ساده، چربی، اسیدهای چرب ترانس، نمک و توجه به مصرف بیشتر غذاهای فراسودمند، میوه و سبزیجات می‌تواند سبب بهبود وضع موجود در غذا و تغذیه جامعه ایرانی شود. ضمن آنکه نقش و اهمیت تغییر شیوه زندگی و تحرک روزانه بیشتر را نیز نباید در این خصوص از یاد برد.