به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از دیلی میل، رسانه‌های اجتماعی و فناوری و استفاده بیش از حد آنها، تعاملات اجتماعی فرد را به حداقل رسانده و او را منزوی می‌کند. از طرفی این رسانه‌ها باعث ایجاد رقابت بین زندگی واقعی و زندگی مجازی فرد می‌شود. افراد به جای اینکه از لحظات واقعی زندگی خود لذت ببرند، با استفاده از فناوری، فقط به ارسال پیام‌های متنی و یا سلفی‌های خود اکتفا می‌کنند. این روزها دانشجویان، زندگی‌های دوگانه واقعی و مجازی دارند و اینکه دنیای مجازی آنها در رقابت با دنیای واقعی‌شان بوده و در جایگاه مهم‌تری قرار گرفته است.

به طور مثال در تحقیقی مشخص شد که ۵۰ درصد دانشجویان شب‌ها از خواب بیدار می‌شوند تا پیام‌های متنی خود را پاسخ دهند. همچنین در همین تحقیق معلوم شد که هرچه افراد در ساعات خواب خود، از فناوری بیشتر استفاده کنند، از کیفیت خواب‌شان بیشتر کاسته می‌شود و این مساله آنها را دچار افسردگی و اضطراب می‌کند.

عامل دیگری که دانشجویان را دچار افسردگی کرده، سوءاستفاده از داروهایی چون ریتالین و آدرال است که مصرف این داروها میان دانشجویان افزایش بسیار زیادی نشان داده است. اگرچه این داروها برای افراد بیمار، به تشخیص پزشک، مناسب هستند اما استفاده نامناسب از آنها موجب افسردگی در فرد مصرف کننده می‌شوند.

از عوامل دیگر افسردگی می‌توان به دور بودن از خانواده و اضطراب جدایی دانشجویانی اشاره کرد که دور از خانه خود مشغول تحصیل هستند.

به گزارش طبنا، محققان معتقدند با ارائه خدمات مشاوره‌ای در خصوص موارد افسرده کننده به دانشجویان و به ویژه آگاه کردن آنها از خطرات بالقوه غرق شدن در فضای مجازی، می‌توان تا حد بسیاری از افسردگی و یا اضطراب‌ها کاست.

مترجم: نادیا زکالوند