دکتر سیاری گفت: با فرهنگ‌سازی تغذیه با شیر مادر می توان تعداد مرگ و میر نوزادان را تا حدود زیادی کاهش داد.

به گزارش  خبرگزاری سلامت دکتر علی‌اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت در همایش تغذیه شیر مادر در مرکز طبی کودکان گفت: در گذشته اینکه ما پزشکان تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر را تا ۶ ماه قبول کنیم بسیار دشوار بود اما اکنون این فرهنگ در کشور ما متداول شده است و شیر مادر به عنوان ارزشمندترین ماده غذایی برای نوزاد پذیرفته شده است.
دکتر سیاری درباره اهمیت تغذیه با شیر مادر گفت: مادری که زایمان می کند در ساعت اول باید به نوزاد خود شیر دهد اما به علت تمایل متخصصان و کارشناسان به سزارین، این اقدام کمتر انجام مى شود.
وی با اشاره به نیاز به آموزش و فرهنگسازى بیشتر در مورد اهمیت تغذیه با شیر مادر و زایمان طبیعی خاطرنشان کرد: البته در برنامه طرح تحول سلامت امکانات مناسبی برای اتاق هاى زایمان فراهم شده و اقدامات خوبی در زمینه زایمان طبیعی انجام شده و شاهد افزایش زایمان طبیعی در این دوره بوده ایم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان با اشاره به نقش تغذیه با شیر مادر در کاهش مرگ و میر کودکان گفت: در حال حاضر سالانه ٢٢هزار تعداد مرگ در کودکان گزارش می شود که مى توان به کمک تغذیه صحیح با شیر مادر در کاهش عوامل خطر بیولوژیک و مرگ و میر، گامى موثر برداشت.