به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر پیرحسین کولیوند مجموعه فعالیت‌های اورژانس کشور در حوزه۲های فوریت‌های پزشکی، آموزش و پژوهش در فوریت‌های پزشکی و فوریت‌های پزشکی در حوادث را اعلام کرد.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در حوزه آموزش و پژوهش ‌می‌توان به تهیه چهارمین گزارش بین المللی ایمنی راه‌ها با همکاری سازمان جهانی بهداشت، دریافت مجوز برگزاری ۵۳ دوره آموزشی سازمان اورژانس و چاپ کتاب آموزش فوریت‌های پزشکی عمو‌می‌ویژه زائرین اربعین اشاره کرد.

کولیوند با اشاره به این که اورژانس ۱۱۵ در حوزه فوریت‌های پزشکی در حوادث نیز اقداماتی انجام داده است، افزود: از جمله این اقدامات فعال شدن سطوح مدیریت بحران در EOC وزارت بهداشت و حضور مدیران کشیک، آنکال در EOC بر اساس ICS، راه اندازی بیمارستان سیار در منطقه حادثه دیده و تثبیت خدمات سلامت کمتر از ۲۴ ساعت در مناطق زلزله زده ‌است.