به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، حمیدرضا تحصیلی درباره روند زنده‌گیری حیوانات شهری اظهار کرد: شهرداری بین دیدگاه مثبت و منفی پیرامون کنترل حیوانات بدون صاحب در شهر تهران قرار دارد به همین منظور در راستای رفاه حال شهروندان بهترین اقدام را جمع‌آوری این حیوانات می‌داند.

وی به حضور گروه‌های طرفدار حیوانات در محل زنده‌گیری سگ‌های بدون صاحب اشاره کرد و ادامه داد: این شرکت در نظر دارد در راستای حفظ محیط زیست و حمایت از حیوانات بویژه سگ‌ها از کمک گروه‌های حامی‌ حیوانات استفاده کند و بعد از جمع‌آوری این گروه را در جریان روند نگهداری حیوانات قرار دهد.

تحصیلی تاکید کرد: گروه‌های حامی‌ حیوانات علاقه مند هستند که این حیوانات را به صورت آزادانه در خیابان و در کنار خود داشته باشند اما باید پذیرفت که بیشتر مردم از این موجودات بی‌آزار می‌ترسند و مدام به ما شکایت می‌کنند، به همین دلیل هم نمی‌توانیم آنها را در سطح شهر رها کنیم.