به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر نوشین محمدحسینی افزود: در تجویز دارو باید تشخیص درست باشد. بیشتر بیمارانی که به پزشک مراجعه می‌کنند، اگر دارو تجویز نشود فکر می‌کنند کاری برای آنها انجام نشده است.

وی بر ضرورت پیگیری تجویز منطقی دارو برای بیماران تاکید کرد و ادامه داد: گاهی برای یک بیمار یک قلم دارو هم زیاد است ولی گاهی برای یک بیمار ۱۰ قلم دارو منطقی است این بسته به بیمار و نوع بیماری متفاوت است.

محمدحسینی ادامه داد: تجویز منطقی دارو باید بر اساس نیاز بیمار و دوره درمان باشد، منطق این است که بر اساس پروتکل درمانی و تشخیص بیماری، دارو تجویز شود. بر اساس تحقیقات جهانی، ۵۰ درصد از داروهایی که تجویز می‌شود، مناسب و ایده آل نیست.

مسوول آموزش کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو ادامه داد: یک سوم از داروها امکان جابجایی دارد. تقریبا ۶۰ درصد پزشکان راهنمای درست برای استفاده از دارو را به بیمار ارائه نمی‌دهند بنابراین ممکن است بیمار زمان، دوره مصرف و همچنین نگهداری دارو را رعایت نکند که عوارض در درمان ایجاد شود.

محمد حسینی از تداخل دارویی نیز به عنوان یکی دیگر از علل بروز عوارض دارویی نام برد و افزود: آمار در تجویز منطقی این است که تعداد اقلام تجویزی ما متناسب با آمار جهانی باشد. از نظر قیمت دارو نیز متناسب با میانگین جهانی هستیم البته دارو در ایران ارزان نیز است، اما تعداد مراجعه بیمار به پزشک نشان دهنده این است که در موضوع ارجاع، پزشک خانواده و فرهنگ سازی، درست عمل نکرده ایم.

وی گفت: در بعضی موارد خطا در نسخه نویسی دیده می‌شود و بیماران در تجویز دارو اصرار می‌کنند که باید پزشکان در این باره مقاومت کنند و دارو باید با تشخیص پزشک باشد.

مسوول آموزش کمیته کشوری افزود: اگر پزشک احساس کند که لازم است با بیمار مدام سروکار داشته باشد تا درمان کامل شود باید اطمینان بین پزشک و بیمار به وجود آید و نیاز نیست خیلی از تشخیص‌ها با درمان دارویی باشد.

محمد حسینی افزود: زمانی پزشک و داروساز بسیار در مصرف دارو موثر بودند اما اکنون دخالت بیمار بیشتر شده است و حتی گاهی بدون مشورت پزشک به علت کمبود دانش، دارو را قطع می‌کند. در بحث بیماران سرپایی، پزشکان در جزیره خود و داروخانه‌ها هم در جزیره خود هستند و میان آنها همگونی وجود ندارد.(مهر)