دکتر خدابخش احمدی در گفت‌وگو با طبنا (خبرگزاری سلامت)، درباره زمان مناسب برای جدا کردن اتاق کودک از والدین گفت: فرایند جدا شدن کودک یک فرایند ناگهانی نیست و از زمان تولد آغاز می‌شود.

وی افزود: جدایی اتاق خواب کودک با والدین باید به‌تدریج  باشد تا کودک ترس کمتری را تجربه کند و والدین نیز نگرانی کمتری داشته باشند بنابراین بهتر است ابتدا چند متر از والدین در هنگام خواب جدا شود و بعد از چند ماه به اتاق مستقل برود.

این مشاور خانواده و عضو هئیت علمی دانشگاه گفت: در طول ۹ ماه بارداری امور کودک به عهده مادر است. بعد از تولد باید فرایند تقسیم وظایف به نوعی باشد که بعد از مدتی پدر و مادر به طور مساوی در کارهای  کودک سهیم باشند.