به گزارش طبنا (خبرگزاری سلامت)، دکتر مریم حضرتی با اعلام این خبر اظهار کرد: توانمندسازی پرستاران و ارتقای عملکرد حرفه‌ای آنها و بهبود مراقبت بیمار و مددجو به عنوان یکی از اولویت‌های معاونت پرستاری است. این معاونت با اولویت دانشگاه‌های مناطق محروم آموزش‌های تخصصی و پیشرفته را برای پرستاران مناطق محروم آغاز کرده است.

وی افزود: در نخستین دروه برای ۳۰ نفر از پرستاران استان‌های ایلام، خوزستان، هرمزگان و سیستان بلوچستان آموزش‌های ICU عمو‌می‌ و تازه‌های پرستاری اورژانس با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، ایران، تهران و شهید بهشتی برگزار شد.

معاون پرستاری وزیر بهداشت با بیان اینکه دوره ICU عمو‌می‌در راستای افزایش کیفیت ارائه مراقبت‌های پرستاری در بالین برگزار شد، گفت: استانداردهای بخش  ICU، ملاحظات اخلاقی و قانونی مراقبت از بیمار در ICU، اورژانس‌های قلب، ریه، گوارش، نفرولوژی، نورولوژی، تفسیر گازهای خونی، استانداردهای کنترل عفونت در بخش ICU، بررسی سلامت و سیستم‌ها در بخش‌های ویژه، بررسی بالینی، روش‌های تشخیصی تهاجمی‌‌ و غیرتهاجمی‌ ‌در بیماران ICU، مدیریت راه هوایی، اصول ساکشن کردن، مانیتورینگ همودینامیک، پیشگیری و درمان زخم فشاری و نهایتا آموزش کاربرد دستگاه تهویه مکانیکی به صورت تئوری و عملی و آشنایی با جدا کردن بیماران از دستگاه تهویه مکانیکی و مراقبت‌های پرستاری از بیمار ICU از محورهای آموزشی این دوره بود.

حضرتی با اشاره به برگزاری اولین دوره تازه‌های پرستاری اورژانس نیز اظهار کرد: مباحث مدیریتی اورژانس، تریاژ در اورژانس، کد ۷۲۴، کد ۲۴۷، تازه‌های احیا، تازه‌های کنترل عفونت در این دوره به پرستاران مناطق محروم آموزش داده شد.