به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، بهمن جاوید لامعی روز پنجشنبه در سومین سمپوزیوم ملی هشدار مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در موسسه سرم‌سازی رازی کرج، گفت: در حوزه کار پزشکی اگر مسئولیت حرفه‌ای خود را در تجویزآنتی بیوتیک‌ها و رعایت این موضوع به کار ببریم، تاثیر زیادی در حل این مشکل دارد.

وی با بیان اینکه با مقاومت میکروبی مواجه هستیم، اظهار داشت: مصرف بی‌رویه و خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها در جمعیت انسانی، رعایت نشدن ضوابط مصرف و یا ضوابط تجویز، سبب ایجاد مسائل مختلفی در حوزه انسانی می‌شود که حل کردن این مشکل بخشی به مسایل فرهنگی بازمی‌گردد.

لامعی گفت: اینکه در مورد درمان دیگران تصمیم‌گیری می‌شود و اینکه چه آنتی‌بیوتیکی برای خود و دیگران توصیه می‌کنیم، نیازمند فرهنگ سازی است تا جامعه را از عواقب مصرف خودسرانه این آنتی‌بیوتیک و مقاومت میکروبی که بر اثر مصرف این آنتی بیوتیک‌ها گریبانگیر انسان می‌شود آگاه سازیم.

معاون نظام دامپزشکی کشوربا بیان اینکه دراین حوزه در دسترس بودن دارو و آنتی‌بیوتیک‌ها را در مصرف کشور در زنجیره دارویی از تولید تا مصرف داریم، ادامه داد: تنها از حاکمیت نمی‌توان انتظار داشت که بر تمامی این زنجیره از تولید تا مصرف نظارت داشته باشد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین ابزار برای کنترل مصرف آنتی‌بیوتیک، پایش محصولات نهایی و آنچه که قرار است به مصرف انسان برسد است، خاطرنشان کرد: در ابعاد مختلف این پایش کم و بیش در حال انجام است اما این پایش‌ها آنچنان که باید و شاید به دلیل حجم و کیفیت کار صورت نمی‌گیرد، که مسایل خاص خودش را به لحاظ تامین اعتبار و نیروی انسانی دارد.

لامعی گفت: یکی دیگر از راه‌های مقابله با مصرف آنتی بیوتیک‌ها رسیدگی به تخلفات صنفی پزشکی است که یکی از این تخلفات تجویز اشتباه، غیرمنطقی و بی‌رویه داروها به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها است.

وی با بیان اینکه دخالت افراد غیر حرفه ای در سطح بسیار وسیعی در امر تجویز و درمان دامپزشکی وجود دارد تاکید کرد: این قسمت را باید در کنار دسترسی غیر قابل تصور و بدون حد و حصر به دارو بگذاریم، که می تواند بهداشت عمومی را به خطر بیاندازد.(ایرنا)