بدین وسیله درگذشت تاسف انگیز و ناگهانی همکار محترمان جناب آقای دکتر سیدتقی نوربخش مدیر عامل فقید سازمان تامین اجتماعی و عضو محترم شواری عالی و هیئت مدیره نظام پزشکی تهران را به خانواده محترم آن مرحوم وجامعه شریف ومعزز پزشکی تسلیت عرض نموده برای آن فقید سعید از خداوند منان طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و سلامتی خواستاریم.
انجمن اسلامی پزشکان ایران