به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)از وبدا، آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان، آژانس تخصصی سازمان بهداشت‌جهانی است که مقر آن در فرانسه قرار دارد و فعالیت خود را از سال ۱۹۶۵ با ماموریت تحقیقات گسترده درباره سرطان و نیز ترویج همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه آغاز کرد.

مدال افتخار آژانس تحقیقات سرطان به دانشمندانی اعطا می‌شود که تحقیقات آنها سهم قابل توجهی در درک جهانی از اپیدمیولوژی سرطان‌، شناسایی عوامل ایجاد آن، پیشگیری و کمک به کاهش بار این بیماری فزاینده داشته باشد.

این دانشمند ایرانی، برای نخستین بار در جهان ثابت کرد که مصرف تریاک موجب ایجاد انواع سرطان می‌شود. همچنین مصرف نوشیدنی‌های داغ نقش بسیار مهمی در ایجاد سرطان مری دارد.

دستاورد تحقیقاتی دکتر ملک‌زاده در زمینه تاثیر مصرف نوشیدنی‌های داغ بر ایجاد سرطان مری، توسط آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان سازمان بهداشت جهانی ثبت شده است و دیگر دستاورد مطالعات وی تحت عنوان «سرطان‌زایی تریاک» در فهرست آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان برای ثبت قرار دارد.

مراسم اعطای مدال افتخار تحقیقات سرطان به دکتر ملک‌زاده، روز سه شنبه ۱۹ دی ماه مصادف با ۹ ژانویه ۲۰۱۸، با سخنان کریستوفر وایلد، رئیس آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان و با حضور دانشمندان، محققان و سرطان‌شناسان برجسته دنیا، در مقر آژانس برگزار شد.

دکتر ملک‌زاده، پیش از دریافت مدال افتخار آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان، یازدهمین سخنرانی «ریچارد دال» را ارائه کرد.

آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان از سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ همزمان با اعطای مدال افتخار تحقیقات سرطان به برندگان، سخنرانی «ریچارد دال» استاد دانشگاه آکسفورد و دانشمند فقیدی که موفق به شناسایی ارتباط مصرف سیگار و سرطان ریه شد را برگزار کرده است.