به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)؛ در اولین مطالعه از این نوع، محققان شاخص توده بدنی خواهر و برادرها را در سن پنج سالگی مقایسه کردند و متوجه شدند مادرانی که در بین بارداری‌ها سیگار کشیده بودند، فرزند دوم نسبت به فرزند قبلی دارای شاخص توده بدنی بالاتری بود.

رابطه بین مادران بارداری که سیگار می کشند و چاقی دوره کودکی، در مطالعات قبلی مشخص شده بود. در این مطالعه داده‌های مربوط به قد و وزن ۷۰۰ خواهر و برادر در سن ۵.۵ سالگی بررسی شد. نتایج نشان داد مادرانی که در بین بارداری‌ها شروع به سیگار کشیدن کرده بودند، کودک کوچک تر نسبت به خواهر یا برادر بزرگتر خودش، شاخص توده بدنی بیشتری داشت.

محققان تاکید می کنند رابطه بین سیگار کشیدن مادر و چاقی نوزاد مساله پیچیده‌ای است و تا حدودی از طریق سایر فاکتورها هم قابل توضیح است اما این مطالعه شواهد خوبی را در راستای تقویت رابطه بین این دو نشان می دهد.

مهر