دکتر آریا جنابی در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت) با بیان این مطلب افزود: فشار خون یکی از علائم شایع در جامعه است و می‌تواند نشان دهنده بیماری دیگری باشد که حتما به صورت جدی باید با آن برخورد شود.

عضو هیات علمی‌دانشگاه علوم پزشکی ایران اضافه کرد: فشار خون ممکن است نشان دهنده بیماری کلیوی، اختلال عملکرد مغزی و قلبی یا استرس ناگهانی باشد که با مصرف برخی از داروها که روی کلیه اثر می‌گذارد، ایجاد شود.

جنابی تصریح کرد: ممکن است فشار خون اولیه هیچ علتی نداشته باشد و به تدریج در افراد افزایش پیدا کند، ضمن اینکه می‌تواند زمینه ارثی داشته باشد یا به علت اختلال عملکرد کلیه در فرد که آن هم می‌تواند ارثی یا مادرزادی باشد، ایجاد و به شکل فشار خون بالا بروز کند.

این فوق تخصص بیماری‌های کلیه و فشار خون گفت: براساس تقسیم بندی‌هایی که برای فشار خون وجود دارد اگر فشار خون ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه باشد فرد دچار پرفشاری خون و در صورتی که میزان فشار خون از حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیمتر جیوه باشد، فشار خون ماکزیمم محسوب می‌شود اما اگر فشار خون بین ۸۰ تا ۹۰ میلیمتر جیوه باشد یک مرحله قبل از آغاز فشار خون شمرده می‌شود، یعنی در این مرحله بیمار فشار خون ندارد اما در آینده ممکن است به آن دچار شود. همچنین اگر فشار خون ۱۲۰ روی ۸۰ میلیمتر جیوه باشد طبیعی است.

جنابی با اشاره به اینکه از هر چهارنفر یکی به پرفشار خون مبتلاست، اضافه کرد: البته براساس تعاریف جدیدی که درباره فشار خون وجود دارد ممکن است تعداد افرادی که مبتلا به پرفشاری‌اند، بیشتر باشد. براساس تعریف جدید فشار خون بالای ۱۳۰ میلیمتر جیوه هم پرفشاری حساب می‌شود. فرد در این شرایط باید شیوه زندگی و نوع تغذیه خود را عوض کند.