دکتر احمد دلبری به طبنا(خبرگزاری سلامت) درباره اینکه احساس تنهایی منشاء بسیاری از حالات نامتعادل روانی مثل یاس، ناامیدی، افسردگی و در بعضی مواقع حتی خودکشی می‌شود، اظهار داشت: این در حالی است که ازدواج مجدد سالمندان اصلی‌ترین راهبرد ارتقای سلامت روان در مقابله با چالش تنهایی است و در صورت عدم تامین نیازهای عاطفی، روحی و روانی سالمندان، ضمن پیری زودرس، بیماری‌های مزمن جسمی‌به سرعت اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: در این نوع ازدواج موضوع جنسی و نیاز جنسی در روابط سالمندان محوریت کمتری داشته و روابط دوستانه و عاطفی بخش اصلی ویژگی ارتباط بین آنها است. ازدواج مجدد سالمندان به دلیل همراهی با تجربیات ارزنده از زندگی مشترک قبلی و به دور از هوا و هوس به عنوان یکی از بهترین انواع ازدواج‌ها، خوشبختانه چند سالی است که رواج بیشتری نیز یافته و سالمندان تنها با ازدواج مجدد، آرامش بیشتری را در کنار همسر خود تجربه کرده و این دوران را سپری می‌کنند.

دلبری به ویژگی‌های زوج‌های سالمند اشاره کرد و توضیح داد: این زوج‌ها عموما شادتر از زوج‌های جوان هستند، اختلافات کمتری با یکدیگر دارند، لذت بیشتری از جنبه‌های مختلف زندگی می‌برند، طلاق و جدایی در سالمندان کمتر اتفاق میفتد، ازدواجشان تحت تاثیر عوامل خارجی کمتری قرار می‌گیرد، میزان ناسازگاری و هیجانات منفی آنها کمتر است و عاطفه و مهربانی بیشتری نسبت به سایر گروه‌های سنی از جمله جوانان و میانسالان دارند.

این دکتری تخصصی طب سالمندان اظهارداشت: تامین نیازهای عاطفی، نگرانی از مرگ در تنهایی و گرفتاری فرزندان و عدم امکان رسیدگی و مراقبت از والدین از علل گرایش سالمندان به ازدواج مجدد محسوب می‌شود.

وی همچنین جنبه‌های مثبت ازدواج مجدد و زندگی مشترک در دوران سالمندی را تامین نیازهای عاطفی، روحی و روانی سالمند، تامین نیاز جنسی، افزایش امید دوباره به زندگی، کاهش استرس، تنهایی و افسردگی، از بین رفتن نگرانی از مرگ به علت تنهایی، کاهش مرگ و میر در سالمندان متاهل و برخورداری از طول عمر بیشتر، ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی، عدم ارجاع سالمند به مراکز نگهداری و سرای سالمندان، کاهش هزینه‌های نگهداری سالمند در منزل، کاهش فشارهای روحی، روانی و فیزیکی فرزندان و خانواده و کاهش خشونت علیه سالمندان دانست.