به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر محمد آقاجانی در مراسم رونمایی اولین نسخه ژنوم مرجع ایرانیان (ژمیران) گفت: درحال حاضر دانشگاه شهید بهشتی ۱۴هزار دانشجو، ۱۳دانشکده، ۱۴۰۰عضو هیات علمی، ۷۰مرکز تحقیقاتی و ۵ پژوهشکده با تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه پزشکی و تولید فناوری پزشکی دارد.

وی با بیان اینکه نقش ژنوم ایرانیان نقش بزرگی را در ارتقا سلامتی مردم دارد، افزود: دانشگاه شهید بهشتی رتبه دوم فناوری و تحقیقاتی را در کشور به دست آورده است.

اقاجانی تاکید کرد: هدف تحقیقات در حوزه پزشکی ارتقا سلامت مردم و خلق ثروت است و این مسئله یعنی نقشه ژنوم سبب شده تا در تشخیص زود هنگام بیماری‌های تک ژنی و چند ژنی زودتر اقدام کنیم همچنین این موضوع علاوه بر تشخیص بیماری‌ها موجب شده تا در زمینه تولید دارو نیز دستورالعمل‌های لازم فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یادآور شد: تهیه نقشه ژنوم ایرانیان همچنین کمک به ارتقا دانش ژنتیک و بینش دقیق ژنتیک کرده تا بتوانیم در برابر بیماری‌ها مقابله کنیم.