دکتر فیروزه رحیمی در گفت‌وگو با طبنا(خبرگزاری سلامت)، درباره  اینکه چقدر طول می‌کشد تا افراد پس از لازاک یا لیزیک چشم بتوانند دید کامل بینایی خود را به دست آورند، اظهار کرد: عمل‌هایی که در سطح قرنیه انجام می‌شوند همچون لازاک یا پی‌آر‌کی برای اینکه دید افراد به حد نرمال برسد گاهی چند هفته تا یک تا ۲ ماه زمان لازم است.

وی افزود: رفع عیوب انکساری چشم که توسط لیزیک یا فنتولیزیک انجام می‌شود به دلیل اینکه در سطح قرنیه اشعه‌ای وارد نمی‌شود بیمار بینایی خود را زودتر به دست می‌آورد.اما به طور کلی این امر نشان دهنده این مسئله نبوده لیزیک یا لازاک نسبت به پی آر کی ارجعیت داشته باشد اما ازنظر برگشت دید زمان بیشتری را نیاز دارد.

این فوق تخصص قرنیه با بیان اینکه هرچقدر شماره چشم بیشتر باشد زمان برگشت دید پس از انجام لیزیک یا لازاک بیشتر است، عنوان کرد: شماره‌های پایین‌تر در عرض چند هفته دید خود را به دست می‌آورند اما شماره‌های بالاتر یک تا ۲ ماه طول می‌کشد تا کیفیت دید آنها به حد مطلوب برسد.

رحیمی در پاسخ به این سوال که برخی پزشکان معتقد‌ند پس از انجام لازاک چشم ۳ ماه تا ۶ ماه ممکن است زمان لازم باشد تا فرد دید خود را به دست آورد؟ گفت: ۳ تا ۶ ماه جهت برگشت دید بسیار طولانی است بنابراین اگر شماره چشم بیمار ۲ تا ۴ باشد ظرف مدت ۴ هفته و شماره‌های بالاتر آستیگماتیسم یک تا ۲ ماه پس از انجام لیزیک یا لازاک بهبود می‌یابند.