به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، سعیده صالح غفاری در حاشیه گشایش اولین کتابخانه اوتیسم، اظهار کرد: این کتابخانه به همت خیرین و بچه های اوتیسم راه اندازی شده است.

وی با اشاره به ضرورت حضور افراد اوتیسم در جامعه، گفت: قرار است با دعوت از  مولفان و هنرمندان به این کتابخانه، بچه های اوتیسم را در فعالیت های عمومی مشارکت دهیم.

صالح غفاری با عنوان این مطلب که یک فرد اوتیسم ماهانه بین ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان هزینه دارد، ادامه داد: این هزینه صرف برنامه های توانبخشی و آموزشی می شود.

وی، هدف انجمن اوتیسم را آشنا ساختن تمام ایران با جامعه اوتیسم دانست و افزود: آمارهای جهانی نشان می دهد از هر ۵۹ تولد یک کودک مبتلا به اوتیسم است.

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران، گفت: یکی از مشکلات افراد بزرگسال اوتیسم این است که بعد از سن مدرسه هیچ پایگاه و جایگاه اجتماعی در جامعه ندارند.

وی با اشاره به شناسایی ۷ تا ۸ هزار فرد مبتلا به اوتیسم توسط بهزیستی، افزود: قطعا تعداد افراد اوتیسم در کشور بیشتر از ۲۰ هزار نفر است.

به گفته صالح غفاری، از هر ۱۵۰ تولد در ایران، یک کودک گرفتار اوتیسم است.