به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از خانه ملت، بشیر خالقی با ارزیابی مثبت از توسعه گردشگری حوزه سلامت به منظور تامین منابع مالی این بخش افزود: این واقعیتی است که ارتقای این حوزه سهم قابل قبولی در تامین نیازهای حوزه سلامت خواهد داشت، از سوی دیگر استان‌های مرزی همچون آذربایجان غربی که از مرز طولانی برخوردار هستند، به دلیل نقاط مشترک فرهنگی و مذهبی می‌توانند دارای بیشترین میزان گردشگر حوزه سلامت باشند.

وی ادامه داد: ما بارها از مسئولان دانشگاه‌های علوم پزشکی درخواست کرده‌ایم تا در مسیر رفت و آمد گردشگران خارجی در مرز، یک مرکز درمانی مجهز ایجاد کنند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی با یادآوری اینکه هدایت گردشگران حوزه سلامت در عمل در دست دلالان است، افزود: هم‌اکنون این دلالان هستند که شیوه‌های درمان و مراکز درمانی را به گردشگران خارجی معرفی می‌کنند و این در حالی است که وزارت بهداشت باید این حوزه را ساماندهی کند.

خالقی خاطرنشان کرد: اگر وزارت بهداشت برنامه‌ای جامع و علمی در جهت جذب گردشگران حوزه سلامت داشته باشد، می‌تواند از این طریق با ورود ارز به کشور نقش موثری در جهت تامین بخش اعظمی از منابع این وزارتخانه داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: وزارت بهداشت باید تسهیلات ویژه اقامتی نیز برای گردشگران حوزه سلامت در نظر بگیرد، همچنین تسریع ارائه خدمات درمانی در مراکز درمانی دانشگاهی از دیگر عواملی است که نقش مهمی در جذب گردشگران خارجی حوزه سلامت خواهد داشت.

وی تصریح کرد: بی‌تردید ارتقای حوزه گردشگری سلامت می‌تواند یکی از راه‌های تداوم روابط صلح‌آمیز و معرفی فرهنگ غنی کشور به سایر کشورها باشد، هر چند رفع موانع این بخش تنها برعهده وزارت بهداشت نیست، چراکه برقراری روابط اجتماعی صحیح شهروندان در کنار بهبود ارائه خدمات بیمارستان‌ها به این بیماران از دیگر مواردی است که نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری در حوزه سلامت دارد.