به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، هوای تهران امروز پنجشنبه ۱۷ خرداد در شرایط سالم بوده و متوسط شاخص کیفیت هوا طی ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۵۸ قرار داشته است .

گفتنی است از ابتدای سال تا کنون تهران شاهد ۸ روز پاک، ۵۸ روز سالم و ۱۲ روز ناسالم بوده است.

براساس این گزارش، اگر شاخص کیفیت هوا بین ۰ تا ۵۰ باشد کیفیت هوا در وضع پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ وضع سالم و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس(بیماران قلبی،‌ ریوی، سالمندان و کودکان)، ۱۵۰ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام افراد جامعه و ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم خواهد بود.