به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر عباسعلى پایدار در آستانه برگزاری دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی‌ایران درباره موضوع پاتولوژی دهان، فک و صورت اظهار کرد: اورال پاتولوژى یا آسیب شناسی دهان، فک وصورت، یکى از رشته‌هاى کلیدى و علمى دندانپزشکى است که به دلیل اینکه مباحث آن کمتر در کلینیک روزمره همکاران دندانپزشک، مورد استفاده قرار می‌گیرد در کنگره‌ها‌ نیز چندان مورد استقبال همکاران قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: مباحث پاتولوژی دهان در ارتباط با ضایعات ایجاد شده در تمامى قسمت‌هاى دهان، فک وصورت است همچنین تومورها‌ و ضایعات خوش خیم و بدخیم بافت نرم و سخت حفره دهان را نیز شامل می‌شود البته خوشبختانه این ضایعات در صد کمى اتفاق افتاده و به همین دلیل همکاران دندانپزشک عمومى کمتر با آنها‌سرو کار دارند.

دبیر مشاور علمی‌بخش پاتولوژی دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی‌ایران ادامه داد: در حقیقت پاتولوژى دهان، در ارتباط با علل ایجاد بیماری‌ها‌ و ضایعات دهانى بحث کرده و بیشتر به فعالیت‌هاى سلولى و مولکولى پرداخته و به صورت تغییرات بافتى و هیستوپاتولوژیک نگاه می‌کند به عبارتى این رشته بیشتر به مباحث پزشکى تا دندانپزشکى اشراف دارد.

پایدار اضافه کرد: به دلیل اینکه در مطب‌هاى دندانپزشکى به صورت روزمره درمان مدار هستند و ٩٠ درصد موارد به صورت درمان‌هاى پرکردن، ترمیمى، درمان ریشه و تراش دندان‌ها‌ اقدام می‌کنند؛ بحث‌هاى پایه‌اى و Pure علمى به دلیل درصد پایین این ضایعات معمولا جایى ندارد.

وی عنوان کرد: تمام تحقیقات شاخه‌هاى دیگر دندانپزشکى بدون وجود آسیب شناسی دهان، بدون نتیجه خواهد ماند. همچنین تمام تحقیقات، موفقیت یا عدم موفقیت مواد جدید دندانپزشکى، تطابق، سازکارى بافتى، استفاده از باندینگ‌ها‌ و فلزهاى مختلف و نوع ایمپلنت‌ها‌و سازکارى و یا درصد موفقیت یا عدم موفقیت کارهاى مختلف و جدید در شاخه‌هاى مختلف دندانپزشکى، وابستگی مستقیم به آسیب شناسی وتأیید این رشته و علم دارد.

پایدار افزود: به همین دلیل در کنگره هاى مختلف دندانپزشکى بر آن هستیم که ضمن آگاهى دادن به تمامى همکاران خصوصا همکاران جوان، اهمیت این رشته را به صورت استفاده از مفاهیم کاربردى و مشترکات این رشته با دیگر رشته‌هاى دندانپزشکى بیان کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس پانل‌هاى خود را به صورت یک پانل مستقل در ارتباط با مباحث کاربردى پاتولوژى و چند پانل بین رشته‌اى، با همکارى اساتید دیگر رشته‌هاى دندانپزشکى برقرار می‌کنیم کما اینکه رشته‌هاى دیگر هم در صورت لزوم از متخصصین آسیب شناسی دهان، فک وصورت در پانل‌ها‌و مباحث خود استفاده بهینه می‌کنند.

دبیر مشاور علمی‌بخش پاتولوژی دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی‌ایران گفت: از انجمن دندانپزشکان عمومى ایران و به خصوص از ریاست همیشه در صحنه علم، این انجمن تشکر می‌کنم که با فعالیت‌هاى چند ساله خود در زمینه علمى و برگزارى کنگره ها‌و باز آموزى هاى علمى ضمن ارتقا سطح علمى همکاران ، هیچ گونه تفاوتى بین رشته هاى کلینیکى و بالینى و رشته‌هاى علمى نگذاشته‌اند.

پایدار اظهار کرد: همچنین این مسئله باعث رویکرد و ایجاد علاقه همکاران به رشته هایى همچون پاتولوژى شده است، که این به دلیل تغییر رویکرد و تعویض برنامه‌هاى کلیشه‌اى و ایجاد برنامه هاى دینامیک، کاربردى و دید دکتر باقر شهنى زاده است که همیشه به دنبال نوآورى، استفاده از فکرهاى نو، جدید و استفاده از نیروهاى کارامد، با انرژى و خوش فکر است.

گفتنی است، دوازدهمین کنگره علمی‌سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی‌ایران ۱۹ تا ۲۲ دی ماه سال جاری و به مدت ۴ روز در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می‌شود.