به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، محمدباقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت و نایب رئیس کمیته ملی بیماری‌های غیرواگیر با اشاره به اینکه میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر هستند گفت: تمامی کشورها متعهد هستند در راستای کاهش مرگ ناشی از بیماری‌های غیرواگیر به منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر اقدامات جدی انجام دهند.

لاریجانی اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل و پیشگیری بیماری های غیرواگیر کمیسیونی با مشارکت ۲۱ کمیسیونر در سطح وزرای بهداشت و حتی رئیس جمهور برخی کشورها تشکیل داده است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران نیز کمیسیونر این کمیسیون بیماریه‌ای غیرواگیر هستند و ایران به صورت فعال در این زمینه فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برنامه روشنی برای کنترل و پیشگیری بیماری‌های غیرواگیر دارد، افزود: این کمیسیون موظف است مبتنی بر شواهد علمی و تجارب کشورهای مختلف به سازمان جهانی بهداشت کمک کند تا توصیه‌ها و راهکارهای کارآمدی به جهان ارایه شود. در حال حاضر با وجود برنامه‌های مداخله‌ای مختلفی که در سطح جهان انحام گرفته است، دستیابی به هدف اصلی که کاهش ۲۵ درصدی مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های غیرواگیر است به کندی پیش می رود و امید است تلاش کمیسیون غیرواگیر در راستای جمع بندی و پیشنهاد استراتژی‌های شفاف و هدفمند به تسریع این مسیر کمک کند.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری‌های غیرواگیر عدم وجود اولویت بندی، اثر مداخله گرهای اقتصادی و تجاری و همچنین کمبود سرمایه کافی و ظرفیت کار را از عواملی ذکر کرد که موجب کند بودن حرکت به سوی هدف کاهش ۲۵ درصدی مرگ زودرس ناشی از بیماری‌های غیرواگیر در سطح جهان می شود و گفت: کمیسیونی که تشکیل شده با همکاری کشورهای عضو سعی در رفع این چالش ها دارد.

لاریجانی عنوان کرد: سازمان جهانی بهداشت در کمیسیونی که تشکیل داده به دنبال این است تا با ارزیابی اقدامات پیشین و ایده‌های خلاق و نوآورانه به کشورها کمک کند تا به هدف خود دست یابند.

وی اظهار داشت: کمیسیون سازمان جهانی بهداشت ۶ توصیه کلی برای تمامی کشورها ارائه داده است که این توصیه‌ها شامل  شروع اقدامات از سیاستگذاران و مسئولین عالی رتبه، اولویت بندی و گسترش برنامه ها منطبق با اولویت، ادغام بیماری‌های غیرواگیر در نظام سلامت و توجه به پوشش همگانی سلامت، جلب مشارکت ذی نفعان و تعیین مقررات، سرمایه گذاری و اجرا و ارزیابی هستند.

لاریجانی گفت: کمیسیون سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که اقدامات از سیاستگذاران و مسئولین عالی کشورها شروع شود. منظور این است که در این زمینه تنها وزارت بهداشت مسئول نیست؛ بلکه تمامی سیاستگذاران در سطوح مختلف و خارج از نظام سلامت نیز باید خود را در قبال پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر و ارتقای سلامت روان مسئول بدانند. یعنی سیاستگذاران در تمامی سطوح مانند استانداران، شهرداران و حتی در سطوح محلی در این زمینه تلاش کنند تا بتوانند مجموعه‌ای از برنامه‌های جامع را در سطوح مختلف اجرا نمایند.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری‌های غیرواگیر ادامه داد: اولویت بندی و گسترش برنامه‌ها منطبق با اولویت ها مسئولیت دولت است که اولویت های حیطه بیماری‌های غیرواگیر و سلامت روان را مبتنی بر نیاز و با توجه به بافت منطقه ای تعیین کند و نظام سلامت را در خصوص اقدامات مرتبط سیاست ها آگاه کند و تمامی ساختار دولت را به سوی برنامه های پوشش همگانی سلامت حرکت دهد.

وی در خصوص ادغام بیماری‌های غیرواگیر در نظام سلامت و توجه به پوشش همگانی سلامت گفت: دولت ها باید نظام سلامت را به نحوی ارتقا دهند که  شامل ارتقای سلامت، پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و خدمات سلامت روان باشد و  در سیاست ها و برنامه ها، پوشش همگانی سلامت( UHC ) را با توجه به شرایط و نیازهای کشور مد نظر قرار دهند.

لاریجانی گفت: باید این اطمینان حاصل شود که بسته‌های خدمات سلامت در راستای  پوشش همگانی سلامت( UHC )  شامل بیماری‌های غیرواگیر و سلامت روان است و پیشگیری و مداخلات مراقبت‌های بهداشتی و همچنین دسترسی به داروهای ضروری و فن آوری‌های مورد نیاز از اولویت های نظام سلامت است در بسته های ارائه خدمت مد نظر قرار گرفته است.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری‌های غیرواگیر تقویت خدمات بهداشتی  اولیه (PHC) را یکی از الزامات برای اطمینان از پوشش عادلانه خدمات سلامت ذکر کرد و گفت: تربیت نیروی کافی و کارآمد در رشته‌های مختلف حوزه سلامت از الزاماتی است که باید بدان توجه شود، چرا که کارکنان نظام سلامت برآمده از جامعه مانند بهورزان و همچنین پرستاران از جمله نیروهایی هستند که می توانند در حیطه‌های مختلف تسلط داشته و نقش مهمی را در سطح جامعه ایفا نمایند.

وی افزود: هم افزایی در سیستم های موجود مراقبت های بیماری‌های مزمن مانند HIV و TB نیز لازم است تقویت شود تا در بستر آنها پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و خدمات سلامت روان نیز ارایه گردد.

لاریجانی درخصوص جلب مشارکت ذی نفعان و تعیین مقررات در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و خدمات سلامت روان اظهار داشت: دولت ها باید تعامل مناسبی با بخش خصوصی، دانشگاه‌ها، جامعه مدنی و مردم داشته باشند و با رویکرد جامعه نگر و با نظر به تجارب و چالش ها،  مدل های مبتنی بر جامعه پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر را تبیین نمایند.

وی افزود: باید در ایجاد محیط های محافظ سلامت از طریق اعمال قوانین موثر، مبتنی بر اولویت‌های حوزه سلامت با جلب مشارکت مردم با اهدافی شفاف تلاش شود. تعاملات باید شفاف بوده و پاسخگویی ، ارزیابی و زمان بندی  در آن لحاظ شود.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر بر لزوم تعامل با بخش خصوصی در پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر تاکید کرد و گفت: دولت ها باید به طورسازنده مشارکت بخش خصوصی را جلب نمایند و با توجه به مدیریت منافع تجاری، به دنبال راه‌هایی برای تقویت تعهدات و کمک به تحقق اهداف نظام سلامت و ارتقا سلامت مردم باشند.

 لزوم محدود کردن بازاریابی محصولات ناسالم برای کودکان

وی اضافه کرد: مناسب است که دولت‌ها با شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی در زمینه‌هایی مانند اصلاح مواد اولیه، برچسب گذاری و تنظیم بازاریابی همکاری داشته باشند. فراهم آوردن محیط و امکانات مورد نیاز ورزش و تفریحات سالم برای ارتقای فعالیت بدنی؛ تعامل با راه و شهرسازی برای اطمینان از مسیرهای ایمن و پایدار؛ همکاری با صنعت داروسازی و تولید کنندگان واکسن برای اطمینان از دسترسی به داروهای ضروری و واکسن با کیفیت قابل اطمینان؛ همکاری با شرکت های فن آوری برای استفاده از فن آوری های نوین در راستای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر از رویکردهایی است که دولت ها می توانند در پیش گیرند. دولت ها همچنین می توانند بخش اقتصاد و تجارت الکترونیک را تشویق کنند تا راه هایی متناسب با شرایط کشور برای کاهش عوامل خطر ایجاد نمایند.

لاریجانی محدود کردن بازاریابی محصولات ناسالم (که حاوی مقادیر بیش از حد قند، نمک و اسید چرب ترانس هستند) برای کودکان را یکی از اولویت هایی ذکر کرد که لازم است مورد توجه قرار گیردو گفت: میتوان از رویکردهای اقتصادی  به منظور تشویق و ارتقا سبک زندگی سالم ،مصرف محصولات سالم ، کاهش در دسترس بودن و کاهش بازاریابی محصولات ناسالم و همچنین کاهش مصرف آنها استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه گفت: باید از مشارکت این گروهها بهره برداری شود، به ویژه در کشورهای کم درآمد و متوسط ، ارتقائ آگاهی، افزایش حمایت، ارائه خدمات و نظارت با مشارکت جامعه به پیشبرد اهداف یاری می رساند.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر اتخاذ رویکرد فرابخشی را یکی از راههای اصلی جلب مشارکت ذی نفعان به طور وسیع است که عنوان کرد و گفت: این اقدام می تواند به دستیابی به هدف اصلی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر و ارتقائ سلامت روان بینجامد.

دولت ها و جامعه بین المللی باید یک پارادایم اقتصادی جدید برای تأمین مالی اقدامات مختص بیماری‌های غیرواگیر و سلامت روان ایجاد کنند

 

وی با اشاره به اهمیت توانمند سازی افراد جامعه و افزایش سواد سلامت آنان، عنوان کرد: این کار میتواند از طریق برنامه های آموزشی رسمی و کمپین های اطلاعاتی و ارتباطی هدفمند صورت پذیرد. کارشناسان بازاریابی و اقتصاددانان می توانند در ایجاد کمپین های سلامت عمومی و در خصوص چگونگی پیشگیری و کاهش عوامل خطر، کالاهای آسیب رسان و آسیب های ناشی از آنها نقش مهمی داشته باشند.

لاریجانی به اهمیت تامین مالی برای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر اشاره کرد و گفت: دولت ها و جامعه بین المللی باید یک پارادایم اقتصادی جدید برای تأمین مالی اقدامات مختص بیماریهای غیرواگیر و سلامت روان ایجاد کنند.

وی افزود: افزایش سهم بودجه های ملی مختص بیماریهای غیرواگیرو سلامت روان  در  نظام سلامت و بخش خارج از آن،  اجرای مقررات مالی، از جمله افزایش مالیات بر دخانیات و در نظر گرفتن مقررات مالی برای سایر محصولات ناسالم، بهره مندی از مستندات و ابزارهای سازمان بهداشت جهانی، ارزیابی بخش سلامت در درون و بیرون نظام سلامت و در صورت امکان، حسابرسی کامل هزینه ها سیاست هایی است که بر پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر تاثیر می گذارد.

نایب رئیس کمیته ملی بیماری های غیرواگیر با بیان اینکه ممکن است تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری بین المللی برای تسهیل تامین منابع مالی کنترل بیماری‌های غیرواگیر مناسب باشد گفت: دولت ها باید پاسخگوئی به شهروندان خود برای اقدام در مورد بیماریهای غیرواگیر را تقویت کنند ومکانیسم هایی را برای پاسخگویی ملی با توجه به تعهدات ملی و بین المللی و ارزیابی اثر اقدامات بر سلامت مردم را ایجاد نمایند.