بهروز بنیادی در گفت‌وگو طبنا(خبرگزاری سلامت) با بیان این مطلب و در واکنش به آمار ۵۶۰۰ مورد قصور پزشکی گزارش شده، اظهار داشت: روزانه هزاران هزار عمل جراحی، خدمات درمانی سرپایی و بستری یا اورژانسی در شهر و روستاهای کشور انجام ‌می‌شود که مسلما در برابر همه خدمات، میزان قصور رخ داده عدد بالایی نیست.

وی تصریح کرد: البته باید گزارشات سازمان نظام پزشکی در ارتباط با ریز این آمار را مطالعه کرد که به عنوان مثال مهمترین علل، بخش پزشکی، نوع خدمت درمانی قصور مشخص شود.

بنیادی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع قصور پزشکی در کمیسیون بهداشت مطرح شده است، اضافه کرد: کمیسیون تاکنون درباره این موضوع جلسه‌ای نداشته است، اما با وجود آماری که سازمان نظام پزشکی درباره این تعداد قصور پرشکی داده است خواهیم خواست که گزارش کامل این موضوع را به کمیسیون ارائه کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد: موضوع مهم این است که با توجه به آماری منتشر شده به طور قطع ‌میتواند گفت که قصور پزشکی رخ داده موضوعی نیست که باعث نگرانی مردم باشد.

وی تصریح کرد: از طرفی قصور پزشکی موضوعی نیست که فقط در ایران رخ بدهد، همه جای دنیا حتی در کشورهایی که سطح بالایی از تجهیزات و نیروهای متخصص را دارند نیز شاهد بروز این اتفاق هستند.

پیش از این علی فتاحی، معاون انتظا‌می‌سازمان نظام پزشکی با اشاره به آمار خدمات ارائه شده و قصور پزشکی رخ داده در سال  گفته بود: «در سال ۹۶ هر ایرانی ۱۰.۶ بار به مراکز درمانی مراجعه داشته که شامل اقدامات سرپایی و بستری بوده است. از ۸۹۰ میلیون بار مراجعه سرپایی ۱۶۰۰ شکایت در دادسراهای انتظا‌می‌ مطرح شده که ۶۷۰ مورد منجر به محکومیت شده است همچنین از ۹ میلیون بار بستری ۳۹۷۰ مورد شکایت مطرح شده و از این آمار ۱۶۷۰ مورد منجر به محکومیت شد. سال گذشته به طور کلی ۵ هزار و ۶۰۰ شکایت در دادسراها ثبت شد که ۴۲ درصد منجر به صدور کیفرخواست و ۵۸ درصد منجر به برائت کادر درمان شد.»