به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر علی رضی پور جویباری اظهار کرد: بر اساس ماده واحده قانون تعیین وظایف حرفه پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان نظام پزشکی موظف به تدوین آیین نامه چگونگی فعالیت حرف پزشکی است تا پس از  تصویب وزیر بهداشت، ابلاغ و اجرایی شود. از همین رو، آیین نامه تاسیس دفاتر ارزیابی شنوایی تدوین و تصویب شده و در حال حاضر لازم الاجرا است.

وی ادامه داد: در ماده ۵ این آیین نامه، خدمات قابل ارائه در دفاتر ارزیابی شنوایی احصاء گردید، و تبصره ذیل همین ماده تاکید دارد که این خدمات انحصارا باید توسط دانش آموخته رشته شنوایی شناسی انجام پذیرد.

رضی پور افزود: یکی از این خدمات، تجویز و ارائه سمعک به بیمار است. ماده ۲ قانون نظام صنفی در مقام تعریف واحد صنفی بر آمده و تبصره همین ماده حرفه‌‌هایی که بر اساس قانون از مرجع دیگری پروانه فعالیت اخذ ‌‌می‌کنند مشمول قانون نظام صنفی ندانسته است . از آنجایی که پروانه فعالیت دفاتر ارزیابی شنوایی با استناد به آیین نامه تاسیس دفاتر ارزیابی شنوایی توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی صادر ‌‌می‌گردد، لذا رشته شنوایی شناسی و خدمات دفاتر ارزیابی شنوایی به استناد تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مشمول این  قانون  نمی‌‌‌شود. از طرفی مغازه فروش تجهیزات پزشکی و شرکت‌‌های وارد کننده سمعک مشمول قانون نظام صنفی هستند.

وی گفت: ماده ۵ آیین نامه، خدمات قابل ارائه در دفاتر ارزیابی شنوایی را احصاء کرده وتبصره ذیل ماده  تاکید دارد این خدمات انحصارا باید توسط ادیولوژیست برای بیمار انجام شود. تجویز و ارائه سمعک  از جمله این خدمات است، لذا این خدمت مشمول قانون نظام صنفی نیست به همین منظور اصناف، شرکت‌‌های وارد کننده و مغاز‌‌های فروش تجهیزات پزشکی از منظر قانونی و نظارتی حق ارائه سمعک و ارتباط مستقیم با بیمار را ندارند و تنها مرجع قانونی تجویز و ارائه سمعک به بیمار ادیولوژیست بوده و در صورت درخواست بیمار مبنی بر ارائه رسید و یا فاکتور در قبال دریافت سمعک وخدمات ان ادیولوژیست موظف به صدور رسید و یا فاکتور است و صدور فاکتور از جانب شرکت وارد کننده سمعک و یا مغازه تجهیزات پزشکی برای بیمار فاقد وجاهت قانونی است.

رضی پور تاکید کرد: البته اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت در جهت پیشگیری از قاچاق  کالای پزشکی از جمله سمعک کارهای بسیار خوبی از جمله اخذ کد IRC و بر چسب اصالت کالا را برای سمعک از سال ۹۷ اجباری کرده است و انجمن علمی‌‌ ‌شنوایی شناسی ایران ضمن حمایت از این اقدام قانونی  آن را در راستای منویات مقام معظم رهبری و منافع جامعه ادیولوژی، بیماران و شرکت‌‌های وارد کننده که قصد دارند سالم کار کنند، ارزیابی ‌‌می‌کند و در این راستا آماده هر گونه همکاری با وزارت بهداشت است.

عضو هیات مدیره انجمن علمی ‌شنوایی شناسی ایران، در خصوص قیمت گذاری سمعک، گفت: اداره کل تجهیزات پزشکی این کار را به کمک شرکت وارد کننده سمعک انجام ‌‌می‌دهد ونظر مراجع تخصصی از جمله انجمن‌‌های علمی‌‌ ‌وصنفی را اخذ نمی‌‌کند  اما سمعک وارداتی به خودی خود برای بیمار قابل استفاده نیست. در این بین ادیولوژیست با یک سری اقداماتی آن را برای بیمار قابل استفاده ‌‌می‌کند.

وی افزود: در خصوص قیمت نهایی مصرف کننده بایستی قیمت وارداتی سمعک به همراه خدمات تخصصی اعمال شده بوسیله ادیولوژیست  یکجا محاسبه و فاکتور توسط ادیولوژیست  صادر شود این رویکرد که دفاتر ارزیابی شنوایی بنگاه اقتصادی نیست وحق صدور فاکتور یا رسید ارایه سمعک به بیمار را ندارد.

رضی پور اضافه کرد: متاسفانه کتاب تعرفه خدمات پزشکی در قبال بیش از هشتاد خدمت تعرفه‌ای سمعک حدود ۴ یا ۵ مورد آن را تعرفه گذاری کرده است. در حالی که انجمن علمی‌‌ ‌شنوایی شناسی ایران به کمک مراکز دانشگاهی تعرفه‌‌ها را قیمت گذاری و در اختیار وزارت  بهداشت قرار داده است تا پس از تصویب بتوانیم در سال۹۷ آن را اجرایی کنیم. در صورت عدم تصویب از آنجاییکه خدمات مذکور در تجویز سمعک ضروری است ودر  دفاتر ارزیابی شنوایی درحال انجام ‌‌است انجمن علمی‌‌ ‌تعرفه‌‌های خدمات سمعک را به کلیه شعب استانی جهت اجرا ابلاغ خواهد کرد .

وی درباره وجود سمعک چینی در بازار تجهیزات پزشکی کشورمان، گفت: تاکنون برند سمعک چینی وارد بازار ایران نشده است، اما ممکن است کشور چین خط تولید سمعک کشور صاحب مارک و برند را در کشورش راه اندازی کرده باشد و با نام و برند کشور صاحب سمعک، تولید و وارد بازار کند.