به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، در این دیدار، دکتر سیدحسن‌هاشمی‌در تماس تلفنی با رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، در جریان فعالیت‌های انجام شده قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد با همکاری سازمان پزشکی قانونی، کار شناسایی و تشریفات حقوقی تا روز چهارشنبه(امروز) انجام و اجساد جان باختگان تحویل مقامات ترکیه شود.(مهر)