به گزارش طبنا ( خبرگزاری سلامت )، محققان می‌گویند، افرادی که به دیدن مناطق روستایی و یا ساحلی می‌روند، نسبت به کسانی که به فضاهای سبز شهری می‌روند، از نظر روانشناسی از رضایت بیشتری برخوردار هستند. البته دیدن مناطق طبیعی حفاظت شده هم روی سلامت ذهنی و بهبود عملکرد مغز تاثیر خوبی می‌گذارد.
این محققان با بررسی ۴۵۰۰ نفر از داوطلبان که از تجربه‌های تفریحی خود گفته بودند، به این نتیجه رسیدند که انسان می‌تواند با مناطق بکر و طبیعی از نظر عاطفی و احساسی ارتباطی قوی تری برقرار کنند. هر قدر فرد بتواند زمان بیشتری در این مناطق بگذراند، از نظر روحی فواید بیشتری خواهد برد.
این گروه تحقیقاتی برای اولین بار است که میزان تاثیر محیط زیست‌های مختلف روی سلامت روحی انسان را بررسی می‌کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که سلامت روحی انسان و پیوند عاطفی او به نوع و کیفیت محیطی که از آن دیدن می کند، بستگی دارد.
این بررسی از این جهت اهمیت دارد که با کمک اثرات مفید این نوع محیط زیست ها می توان بسیاری از مشکلات روحی افراد را درمان کرد و در عین حال حفظ محیط زیست طبیعی را در اولویت‌ها قرار داد.
تمام فواید مثبت تعامل با طبیعت، مستندسازی شده اند و بررسی های بیشماری نشان می دهد که از سطح اضطراب افرادی که به این مناطق می روند تا حد چشمگیری کاسته می شود.
به گزارش طبنا، محققان می‌گویند تجربه بودن در محیط زیست های طبیعی باعث میظشود که فرد احساس کند به محیطی فراتر از آنچه که در آن است، تعلق دارد و احساس بسیار بهتری نسبت به خود و حتی جسم خود داشته باشد.
مترجم: نادیا زکالوند