به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت) از وبدا، دکتر علیرضا رئیسی با ارائه گزارشی از تاریخچه تشکیل شبکه مراقبت‌های اولیه بهداشتی در ایران و برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، گفت: در ارتباط با مسأله بهداشت بهتر است دنیا را به صورت یک نظام یکپارچه ببینیم زیرا تحولات بهداشتی در هر کشوری در سایر کشورها‌ تاثیرگذار است.

وی افزود: ما در ایران شبکه بهداشتی را از روستاها‌ شروع کردیم و با گسترش روزافزون آن و با توجه به دستاوردهایی که داشتیم طی سالیان اخیر به توسعه شبکه در شهرها‌ پرداختیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان داشت: مدل ما در توسعه شبکه بر اساس چند پارامتر اعم از مشارکت طلبی عمومی، ادغام خدمات در سیستم شبکه و ارتباط بین بخشی و کمک همه بخش‌ها‌ برای توسعه سلامت در کشور شکل گرفت.

دکتر رئیسی گفت: طی سال‌های گذشته تشخیص سریع و درمان بیماری‌ها‌ی واگیر، کنترل بیماری‌ها‌ی مشترک انسان و دام، دیفتری، اسهال، ریشه‌کنی فلج اطفال، سرخک، کزاز نوزادی، مالاریا و جذام و همچنین دسترسی به آب سالم و سیستم فاضلاب دستاوردهای شبکه در زمانی بود که ۷۰ درصد جمعیت کشور در روستاها‌ ساکن بودند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هم اکنون ۷۰ درصد جمعیت شهرنشین شده اند از لزوم بازنگری در برنامه‌ها‌ی شبکه و توسعه آن در شهرها‌ گفت و ادامه داد: هم اکنون ایران با واقعیت هایی در بخش بهداشت و درمان روبروست که تمام دنیا با آن مواجه هستند از جمله افزایش روزافزون بیماری‌ها‌ی غیرواگیر اعم از بیماری‌ها‌ی قلبی، سکته‌ها‌، دیابت، سرطان و سوانح.

دکتر رئیسی گفت: استراتژی ما برای مقابله با این وضعیت افزایش سواد سلامت و توانمندسازی مردم، پوشش همگانی بهداشت، توسعه دسترسی به خدمات و افزایش مشارکت بین بخشی است.

وی افزود: خرید خدمت راهبردی از بخش خصوصی، ارائه خدمت فعال به گروه‌ها‌ی هدف، ایجاد و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت نیز اقداماتی است که در همین راستا از چهار سال پیش آغاز شده است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: در این مدت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دانش‌آموزان مدارس و افراد تحت عنوان سفیر سلامت برای ترویج خود مراقبتی در مدارس و خانواده‌ها‌‌ تحت آموزش قرار گرفته‌اند.

وی اظهار داشت: طرح تحول سلامت ۱۵ برنامه اصلی و ۱۰ پروژه پشتیبان در بخش بهداشت دارد که گسترش نظام شبکه به شهرها، پوشش ۱۱ میلیونی حاشیه‌نشینان، ارتقای برنامه پزشک خانواده، تغییرات در نظام بیمه برای اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در شهرهای کوچک، تعریف بسته‌ها‌ی خدمت برای همه رده‌ها‌ی سنی با تاکید بر بیماری‌ها‌ی غیرواگیر، سلامت روان و تغذیه مهم‌ترینِ آنها‌ هستند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت به احداث ۲۱۱۳ مرکز جامع خدمات سلامت و ۴۷۰۰ پایگاه سلامت در طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت: ایجاد سامانه‌ها‌ی سینا، سیب و ناب جهت تشکیل پرونده اکترونیک سلامت برای مردم و ثبت‌نام بیش از ۶۷ میلیون ایرانی در این سامانه‌ها‌‌ انجام شده است.

گفتنی است در این دیدار نماینده WHO در سوریه، معاون امور بهداشت وزارت‌علوم سوریه، معاون وزیر بهداشت سوریه، مدیر مراقبت‌های اولیه پزشکی وزارت بهداشت سوریه، مدیر بیمارستان دانشگاهی دمشق، رئیس دانشکده پزشکی دمشق، مدیر اداره بهداشت حلب، مسئول دفتر WHO در دمشق، مسئول امور فنی نظام بهداشت سوریه حضور داشتند. برنامه هیات سوری در روزهای آینده بازدید از شبکه در شهرهای مختلف و نشست‌های مختلف کارشناسی و تبادل نظر و در نهایت امضای تفاهم‌نامه با طرف ایرانی خواهد بود.