Friday 10 April 2020 | جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

۲۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۶
بازدید: 172

کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی برگزار شد

کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی به همت اداره مشاوره و با همکاری معاونت بهداشتی و شورای انضباطی دانشگاه در سالن حکمت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

به گزارش گروه سلامت طبنا(خبرگزاری سلامت)، کارگاه آموزشی پیشگیری از خود کشی به همت اداره مشاوره و با همکاری معاونت بهداشتی و شورای انضباطی دانشگاه در سالن حکمت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

دکتر سید محمدحسین اجاقی مدرس کارگاه ضمن اشاره به لزوم افزایش دانش مردمی در جهت اقدامات لازم در پیشگیری از خودکشی و همچنین نحوه برخورد با فردی که اقدام به خودکشی کرده است، گفت: یادگیری راهکارهای علمی و عملی در این مورد بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: طبق آمارهای جهانی درصد خودکشی به دلیل تغییر در سبک زندگی، تغییرات آب و هوایی بیش تر شده و شایسته است که با فرهنگ سازی در جمعیت مردمی بالاخص جمعیت جوان فعال در عرصه اجتماعی روز به روز از حوادث و بحران های فردی کاسته شود.

اجاقی در ادامه خاطر نشان کرد: طبق تعریف خودکشی” اقدامی مهلک یا غیر مهلک عمـدی اسـت، کـه فرد با علم به خطرناک بودن آن به انجامش مبادرت می‌ورزد و نتایج زیان بخش را نصیب خود کرده و حتی مستقیم و یـا غیرمستقیم خانواده، اطرافیان و حتی در معنای وسـیع کلمـه جامعه را از نتایج مخرب آن متضرر می‌کند”.

مدرس کارگاه افزود: عـادت‌هـای خود تخریبی ممکن اسـت نـه تنهـا باعـث بـه وجـود آمـدن بیماری شود، بلکه می‌تواند زندگی خـوب جسـمانی و روانـی فرد را تحت تـأثیر قـرار دهـد. عدم مراقبت از خود، پرخوری، الکلیسم، اختلالات خوردن، انواع اعتیاد و هرنوع رفتاری که شادابی و نشاط فرد را به خطر می‌اندازد تا آسیب رسانی به خود و خودکشی، حتی بخشیدن بیش از اندازه اگر به قیمت به دردسر افتادن خود باشد می‌تواند نوعی رفتار خودتخریبی تلقی شود.

وی اولین قدم برای رهایی از رفتارهای خودتخریب گرانه را آگاهی یافتن به آن، یافتن ریشه‌های کودکی و تصمیمات بزرگسالی برای مقابله با رنج‌های تجربه شده در دوران کودکی دانست و اظهار داشت: دستیابی به این آگاهی و بازسازی تخریب‌های عمیق دوران کودکی نیازمند درمان طولانی و همراهی یک درمانگر متخصص در این زمینه است.

نظرات کاربران

avatar
  Subscribe  
Notify of