Wednesday 3 June 2020 | چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

۰۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۳
بازدید: 24

پرونده الکترونیک سلامت کارکنان شهرداری به کجا رسید؟

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: تا پایان تابستان امسال پرونده الکترونیک سلامت کارکنان شهرداری تهران به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، موضوع تشکیل پرونده الکترونیک سلامت کارکنان شهرداری موضوعی پر اهمیت و البته چالش برانگیز به شمار می آید.

به گونه ای که معاون بهداشت وزارت بهداشت گفته است تاکنون اطلاعات ۶۰ میلیون شهروند در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده و در آینده تمام سامانه های موجود، تحت پرونده الکترونیک سلامت قرار می گیرند.

علیرضا رئیسی ضمن اعلام این خبر گفت: پرونده الکترونیک سلامت بسیار فراتر از سامانه هایی است که تاکنون ایجاد شده است و تمام اطلاعات ایرانیان از بدو تولد تا مرگ باید در این پرونده ثبت شود.

وی اعلام کرده بود که پرونده الکترونیک سلامت با سطوح دسترسی مشخص در اختیار تمام مراکز بهداشتی، درمانی، پاراکلینیک، آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها و حتی بخش های خصوصی بهداشتی و درمانی قرار می گیرد.

پرونده الکترونیک سلامت کارکنان شهرداری به کجا رسید؟

اما به تازگی ناهید خداکرمی عضو شورای اسلامی شهر تهران در پست اینستاگرامی به موضوع پرونده الکترونیک سلامت کارمندان شهرداری تهران پرداخته است.

وی در این پست نوشته است: متأسفانه بوروکراسى ادارى در شهردارى، فرآیند پیچیده و چالش برانگیزى است که همچون سدى در مقابل تغییر برای کارکنان شهرداری ایستاده است.

یک بیمارى مزمن که مى توان در تمامى نهاد ها و سازمان ها مشاهده کرد. آفتى که حرکت کشور بسوى توسعه را نیز دچار سستى کرده است و هزینه هاى اقتصادى و انسانى زیادى را به کشور تحمیل مى کند.

تمامى تلاش اعضای شوراى پنجم شکستن این سد در شهردارى و سرعت بخشى به روند اجراى پروژه هاست.

پرونده الکترونیک سلامت کارکنان شهردارى پروژه اى که ظاهراً قبل از شروع شوراى پنجم مى بایست تمام شده و به بهره بردارى مى رسید. اما هنوز ابتداى راهست، خوشبختانه با هماهنگى ایجاد شده بین فاوا و شرکت شهرسالم نوید بهره بردارى تا پایان تابستان به گوش مى رسد.

وی گفته است: در جلسه چهارشنبه هفته گذشته کمیته سلامت، تیم طراحى، فاوا، و شرکت شهر سالم مراحل پیشرفت پروژه ارائه و مورد بحث قرار گرفت.

منبع: فارس

نظرات کاربران

avatar
  Subscribe  
Notify of