۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۷:۵۶

وقتی سیما در رقابت با شبکه خانگی کم آورد! / جبارآذین

در این چند ساله، سازمان بزرگ صدا و سیما در مقابله با شبکه خانگی کشور، خیلی هم موفق عمل نکرد.

 

انحصار و تک صدایی صداوسیمابویژه تلویزیون و رقابت های سیاسی و جناحی، عامل اصلی پیدایش و شکل گیری شبکه خانگی بوده است. تلویزیون که به دلیل نوع مدیریت ونگاه محدودو سلیقه ای،تولیدبرنامه ها و ازجمله سریال سازی درسیما را درانحصارگروهی خاص که اغلب درطیف هنری متوسط جای دارند، قرارداده است،با راندن گروهی ازحرفه ای های سیما ازتلویزیون که پیشینه های مقبول در حوزه سریال سازی دارند، به دلیل بدعهدی ها و بدقولی های مالی خود، سبب بیکاری و ناراحتی و قهر هنرمندان باسیماشد. رقبای سیاسی و دولتی تلویزیون از این موقعیت بهره برده و با کشاندن هنرمندان رانده شده ازسوی تلویزیون به سمت خود و ایجاد شبکه خانگی به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت ارشاد،افزون برقدرتمندشدن در عرصه رسانه،باعث جذب هنرمندان شدند ویکباره تولید انواع سریالها درشبکه خانگی رونق گرفت و تلویزیون را درغیبت هنرمندان درجه یک و سریالهای قوی و فاخر و استاندارد درموضع ضعف قرارداد.

هرچه بر توسعه و رونق کمی تولیدات و سریال های شبکه خانگی افزوده می شد، سریال های ضعیف و زیرمتوسط سیما،ریزش مخاطب را دامن می زد. تلویزیون که درشرایط نامطلوب قرارداشت، برای پوشش ضعف های خود، چشم هایش را بر روی برنامه سازان کاربلد وطنی و مجریان توانای خود و کوشش برای تولیدسریال های ارزشمند بست و دست تکدی به سوی چهره های سینمایی و کپی سازی از روی برنامه های ماهواره ای وتلویزیونی خارجی و اسپانسرهای سرمایه سالار درازکرد.

ولی این اقدام های غیرکارشناسی و بودجه برباد ده، نتوانست آبروی نسبی مقبول سابق تلویزیون رابه آن بازگرداند و سیما در رقابت با شبکه خانگی کم آورد و راه های ناسالم و فشار وتخریب و هجمه و استفاده ازحمایت دوستان خاص! را درپیش گرفت تابه جای تولید و پخش آثارقوی فرهنگی و هنری، حریف رابا اهرم های سیاسی و رسانه ای از میدان بدرکند.

گرچه تولیدات شبکه خانگی هم ازمنظر کیفی و محتوا وساختارهنری دریک سطح نبوده و این امکان ارتباط جمعی به نوعی بازارمکاره تبدیل شده بود،ولی فشارها واعمال قدرت کارگرافتاد و کرکره شبکه خانگی پایین کشیده شده تا تلویزیون انحصاری و اسپانسری کشور،همچنان بدون رقیب، یکه تاز تولیدات ضعیف باشد وبه ریزش بیشترمخاطبان خودادامه دهد!

تلویزیون وشبکه خانگی،می توانستند،دوستانه،سلامت و هنرمندانه و خردمندانه درعرصه های فرهنگ و هنر کشور،درحد بضاعت های خود به جامعه خدمت کنند،اما تلویزیون این مهم را برنتافت و تصمیم به حذف و بلعیدن رقیب گرفت و با کمک قدرت، سیاست و رفاقت، دراین اقدام ضدفرهنگی موفق شد!

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments