۰۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

هیچ نماینده‌ای دربرابر قانون مصونیت ندارد

عضو کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس گفت: شاید نوع برخورد با نمایندگان متخلف برای حفظ احترام افرادی که به آن نماینده رای داده‌اند متفاوت باشد و امتیازاتی را قائل شویم اما درواقع این مصونیت نماینده مطلق نیست.

یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی طبنا(خبرگزاری سلامت)، در توضیح اینکه مصونیت نمایندگان مردم در خانه ملت، اظهارکرد: مصونیت نمایندگان تنها مصونیت دیپلماتیک است، یعنی هرگاه نماینده‌ای در راستای انجام وظایف قانونی خودش مرتکب تخلفی شود تا زمانیکه نماینده است مصونیت دارد.

وی با تاکید بر اینکه در سایر جرایم‌ها، نمایندگان مصونیتی ندارند، ادامه داد: شاید نوع برخورد با نمایندگان متخلف برای حفظ احترام افرادی که به آن نماینده رای داده‌اند متفاوت باشد و امتیازاتی را قائل شویم اما در واقع این مصونیت نماینده مطلق نیست.

کمالی پور اضافه کرد: در موضوعی که درباره دو تن از همکاران ما در مجلس اتفاق افتاده اطلاعات دقیقی ندارم اما می‌توانم بگویم که خواه ناخواه همه ما باید در برابر قانون پاسخگو باشیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی‌گفت: بحثی که در این باره وجود دارد این است که بازداشت هم می‌تواند جزوی از پروسه پاسخگویی در برابر قانون باشد، اگر برخورد قاضی مبتنی بر عدله محکم و محکمه پسند و براساس تخلف این دو نماینده بوده، باید بپذیرند و اگر قاضی مرتکب تخلفی شده باید در جایگاه خودش پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: بنابراین نمی‌توان به طور قطع در این باره نظر داد، هر کسی باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودش باشد، اگر از رفتار منه نماینده آسیبی به کشور و مردم وارد شود باید درباره آن پاسخگو باشم.

کمالی پور با تاکید بر اینکه پاسخگویی افراد محدود به دوران مسوولیت نیست، اضافه کرد: به عنوان فرد در حوزه مصونیت دیپلماتیک ممکن است جرایمی‌را در ارتباط با حوزه نمایندگی خود انجام دهند که در زمان نمایندگی قابل تعقیب قضایی نیستند اما بعد از این دوران تخلفات آنها قابلیت تعقیب قضایی دارد.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی‌اشاره‌ای هم به حواشی برخورد با قضات قوه قضاییه کرد و گفت: قضات هم تا زمانیکه مسوولیت دارند نمی‌توان با آنها برخورد کرد برای همین دادسرای انتظامی‌قضات زمانیکه آنها مرتکب جرمی‌می‌شوند با تعلیق قضات از قضاوت با آنها برخورد می‌کنند.

خبرنگار: محمدسیاح