Saturday 6 June 2020 | شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

حدیث سلامتی: زاهد در دنیا کسی است که حرام...

۱۳ فروردین ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۱
بازدید: 42

لزوم بازنگری در عنوان فاصله گذاری اجتماعی

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به لزوم بازنگری در عنوان فاصله گذاری اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این خصوص نیاز به همبستگی اجتماعی بیشتر داریم.

به گزارش گروه اجتماعی طبنا( خبرگزاری سلامت) سید حسن موسوی چلک گفت: وقتی بحرانی در هر جامعه‌ای ایجاد می‌شود نیاز به اتحاد، وحدت و همبستگی و پیوندهای اجتماعی برای خروج از بحران بیش از پیش احساس می‌شود. منظور از همبستگی اجتماعی احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسان‌ها به طور کلی و حتی وابستگی متقابل حیات و منافع آنها باشد است.

وی افزود: به زبان جامعه شناختی همبستگی پدیده‌ای را می‌رساند که بر پایه آن در سطح یک گروه یا یک جامعه، اعضا به یکدیگر وابسته اند و به طور متقابل نیازمند یکدیگر هستند. ضمن این که در حوزه اجتماعی نگاهی که دورکیم به این مفهوم دارد مورد توجه قرار گرفته است.وی معتقداست که همبستگی اجتماعی و وفاق ملی براساس ارزش‌ها و قواعد اخلاقی و پذیرش این ارزش‌ها از جانب اکثریت افراد جامعه صورت می‌گیرد.
موسوی چلک در ادامه بر اهمیت مشارکت عموم مردم در این زمینه تاکید کرده و گفت: این مفهوم این گونه گفته است که مردم باید قبول کنند همکاری آگاهانه و از روی میل و اراده برای رسیدن به یک هدف خاص که در این شرایط کنترل و کاهش کرونا است داشته باشند. به عبارت دیگر مشارکت عموم مردم همراه با اختیار در یک عمل جمعی توأم با تعهد با مسئولیت می‌باشد. امروزه با این شرایطی که داریم بیش از همیشه به این همبستگی و مشارکت داریم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران همچنین گفت: یکی از ویژگی‌های بحران‌ها این است که اگر مردم مسؤلیت پذیری بیشتری داشته باشند مدیریت آن بحران‌ها بهتر انجام می‌شود لذاتقویت ارتباطات مردم به تناسب شرایط می‌تواند در تقویت این مسؤلیت پذیری و مشارکت عمومی تأثیر گذار باشد. الزاماً این ارتباطات ممکن است فیزیکی نباشد. به گونه‌ای که در خصوص کرونا به دلیل راه‌های انتقال آن اتفاقاً نیاز داریم از نظر فیزیکی از حضور در اجتماع و جمع دوری کنیم.ولی این به منزله قطع ارتباط مردم با یکدیگر نیست.

وی افزود: در چنین شرایطی بیش از همیشه مردم به حفظ و تقویت ارتباطات نیاز دارند تا بتوانند راحت تر این شرایط سخت را با کمترین پیامد منفی بگذرانند. لذا فکر می‌کنم بهتر است در طرح فاصله گذاری اجتماعی که می‌بایست خیلی زودتر انجام می‌شد از عنوان دیگری که الان گویا در جامعه جهانی هم از آن یاد می‌شود به عنوان فاصله فیزیکی یاد شود.چون وقتی صحبت از فاصله اجتماعی می‌شود برداشت، عکس آن چیزی است که در این برنامه به دنبال آن هستیم.

چلک گفت: در خصوص فاصله اجتماعی به تفاوت میان گروه‌های اجتماعی در یک جامعه بر اساس برخی از مؤلفه‌های از پیش تعیین شده و قابل اندازه گیری اشاره می‌شود و در واقع این مفهوم ارتباطی به فاصله مکانی ندارد. این مفهوم بیشتر به تفاوت‌ها در طبقه اجتماعی، نژاد، قومیت، جنسیت و … اشاره دارد.

نظرات کاربران

avatar
  Subscribe  
Notify of