۲۹ دی ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۰

صحبتهای لرزان وزیر کابینه ژاپن برای برگزاری المپیک

تارو کونو، وزیر اصلاحات اداری و نظارتی کابینه دولت ژاپن اظهارداشت که بازی های المپیک به "هر سمت و سویی" ممکن است حرکت نماید.

به گزارش گروه ورزش خبرگزاری سلامت و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک کونو،وزیراصلاحات اداری ونظارتی ژاپن،طی یک کنفرانس خبری درمیان نگرانیهامبنی براینکه همه گیرویروس کرونامی تواند ازادامه بازیهاجلوگیری کند،صحبت کرد.

وی گفت کشورش هنوزتلاش های خودرابرای میزبانی بازیهای معوقی که قراراست در ۲۳ جولای آغازشود،ادامه میدهد،امااعتراف کردکه برگزاری این رویدادهنوز هم کاملاًقطعی نیست.

دراوایل ماه جاری،درتوکیووضعیت اضطراری اعلام شدتاازافزایش ویروس کرونادرپایتخت ژاپن جلوگیری گردد.
تارو کونو، در این خصوص ادامه داد: “بایدبرای آماده شدن برای بازیهادراین لحظه بهترین تلاش خودراانجام دهیم،امااین موضوع میتواندبه هرسمت و سویی حرکت کند.

نظرات کاربران

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments