۱۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۵

خبرنگاری هزار درد بی درمان/نگار کرامتی

خبرنگاران همان قشر معمولا گمنام و دغدغه مند جامعه هستند که هرازگاهی با بی لطفی ها و ناملایماتی روبرو میشوند.

کار خبرنگار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی است و خبرنگار با قلمش نور به تاریکخانه ها می اندازد و درون آن ها را روشن می کند و پیش چشم مردم قرار می دهد.

اگر خبرنگار باشی آن هم از جنس لطیف زن دیگر دردت بیشتر است.

چون بیشتر مشکلات و رنج های جامعه درک میکنی و قلب زنانه ات و احساساتت بیشتر به بازی گرفته میشود.

درد های جامعه را میفهمی و بازتاب دادنش به قیمت هرچه باشد انجام میدهی اما کو درمان؟

یک خبرنگار با احساس قلبی و حس درونی خود برای حل مشکلات آحاد جامعه دست به قلم میشود،که گاهی با بی مهری های مسئولین محترم روبرو میشود و هنوز پس از گذشت سالیان سال قانون و تبصره ای برای این شغل مهم و پر خطر نیست

پس از گذشت این همه سال حق و حقوق خبرنگاران آنطور که باید باشد نیست و همه همکاران من از رو دل کارمیکنند برای هزینه و امرامعاش!

اما اکنون که کشور عزیزمان ایران درگیر مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا است و کادر درمان و مدافعان سلامت در ۶ماه اخیر درگیر هستند،باز هم این قشر خبرنگاران بودند که پابه پای مدافعان سلامت در جبهه سلامت حضور یافتند و از جان ودل برای تهیه گزارش ها و عکاسی در بیمارستان و مراکز درمانی حضور یافتند وبدون هیچ ترس و ابایی زحمات و تلاش های بی دریغ فرشتگان سلامت را به تصویر و قلم کشاندند.

امیدوارم روزی برسد که خبرنگاران چشم بینا  وگوش شنوای مردم باشند نه نون خور مسئولین!

 

نگار کرامتی

خبرنگار استانی خبرگزاری سلامت

در خراسان رضوی

نظرات کاربران

avatar
  Subscribe  
Notify of