۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۶

حق دلالی بنگاه‌ها را ندهید

شعبه ۴۷ دادگاه عمومی ‌شهر تهران و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حکمی‌ اعلام کردند که حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی‌ انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد.

به گزارش گروه اجتماعی طبنا(خبرگزاری سلامت)، رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی‌ تهران در رسیدگی به شکایت یک دلال معاملات املاک از یک شرکت به خواسته مطالبه وجه به میزان یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال معادل ۱۴۶ میلیون تومان بابت حق دلالی، دعوای خواهان علیه خوانده را رد و اعلام کرد: توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی اصحاب دعوی و امعان نظر قرار دادن دفاعیات طرفین پرونده، ادعای خواهان به اثبات نمی‌رسد زیرا قرارداد معامله ملک مورد تراضع در مورخ هشتم آذر سال ۸۹ در بنگاه خواهان تنظیم و متعاقباً در مورخ ۲۷ آذر ۸۹ یعنی فاصله بیست‌روزه فسخ شده بنابراین بنگاه زمانی می‌تواند مطالبه حق دلالی کند که معامله تمام‌شده محسوب شود.

در این رأی آمده است: مطابق قانون، حق دلالی وقتی ثابت است که معامله خاتمه یافته باشد یعنی بین طرفین سند رسمی‌تنظیم‌ شود و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست؛ در واقع بنگاه کاری انجام نداده و لذا دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مدنی و ماده ۳۴۸ قانون تجارت به رد آن اظهارنظر می‌شود.

با اعتراض به رأی صادره، موضوع در شعلبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و دادگاه پس از مطالعه پرونده، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده، در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده زیرا که تجدیدنظرخواهان مبنا و جهت استحقاق خویش در مطالبه خواسته انجام دلالی برای متعاملین مبایعه‌‌نامه عادی مورخ هشتم آذر سال ۸۹ اعلام کرده حال اینکه معامله مزبور در تاریخ  ۲۷ آذر ۸۹ فسخ و بلااثر شده که دادگاه بدوی با اعمال ماده ۳۴۸ از قانون تجارت و رویه قضایی حاکم با استدلالی صائب انشاء رأی کرده بدین توضیح که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل‌ و انتقال رسمی‌به خریداران بوده که محقق نشده و به این اعتبار، ارکان و شرایط دعوای مطروحه فراهم نیست لذا دادگاه با رد اعتراض واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، تأیید کرده و رأی صادره قطعی است.

نظرات کاربران

avatar
  Subscribe  
Notify of