۰۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶

تشکیل کمیته‌های اخلاق حرفه‌ای در انجمن‌های پزشکی

کمیته‌های اخلاق حرفه‌ای در انجمن‌های علمی‌ و تخصصی گروه پزشکی با همکاری سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تشکیل می‌شود.

به گزارش گروه سلامت طبنا(خبرگزاری سلامت) به نقل از سازمان نظام پزشکی، ترویج و آموزش اخلاقِ حرفه ای ویژه اعضای انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی، تدوین کدهای اختصاصیِ اخلاقِ پزشکی مربوط به هر انجمن و نیز رسیدگی به برخی موضوعاتِ حرفه‌ای و اخلاقی و نیز صلاحیت‌های اخلاقی اعضاء، از جمله شرح وظایف کمیته‌های اخلاق پزشکیِ انجمن‌های علمی‌خواهد بود که با تایید سازمان نظام پزشکی و طبق آیین نامه مربوطه تشکیل می‌شوند.

مدیرِ اخلاقِ پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی‌ایران، از برگزاری کمیسیون تخصصی مشورتی اخلاق پزشکی در روز سه شنبه ۵ شهریورماه با حضور ریاست کل محترم و ریاست محترم شورایعالی جناب آقایان دکتر ظفرقندی و دکتر معین و سایر اعضای این کمیسیون در سازمان نظام پزشکی خبر داد.

دکتر سعید بیرودیان افزود در این جلسه کمیسیون تخصصی مشورتی اخلاقِ پزشکی که روز سه شنبه به ریاست جناب آقای دکتر معین در دفتر رئیس کل سازمان تشکیل گردید، جناب آقایان دکتر علیرضا زالی، دکتر شمسی گوشکی (دبیر کمیسیون) ، دکتر فتاحی، دکتر وجگانی، دکتر عزیزی، دکتر بیرودیان و سرکار خانم دکتر اصغری حضور داشتند، همچنین جناب آقایان دکتر سید جلیل حسینی (دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی‌وزارت بهداشت) و دکتر سامان توکلی، میهمانان ویژه این جلسه بودند.

در این جلسه موضوع “تشکیل کمیته‌های اخلاق در انجمن‌های علمی‌گروهِ پزشکی” مطرح گردید و پس از بحث و بررسی‌های لازم، مقرر گردید تا این کمیته‌ها بر مبنای ویرایش جدید اساسنامه انجمن‌های علمی‌تشکیل شوند.

همچنین مقرر شد تا اداره اخلاق پزشکی سازمان، آیین نامه اجرایی مربوطه را پس از ویرایش نهایی جهت تصویب در شورایعالی نظام پزشکی ارائه نماید.

دکتر بیرودیان اضافه کرد: ترویج و آموزش اخلاقِ حرفه ای ویژه اعضای انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی، تدوین کدهای اختصاصیِ اخلاقِ پزشکی مربوط به هر انجمن و نیز رسیدگی به برخی موضوعاتِ حرفه‌ای و اخلاقی و نیز صلاحیت‌های اخلاقی اعضاء، از جمله شرح وظایف کمیته‌های اخلاق پزشکیِ انجمن‌های علمی‌خواهد بود که با تایید سازمان نظام پزشکی و طبق آیین نامه مربوطه تشکیل می‌شوند.

بنابراین کمیته‌های اخلاقِ انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی در زمینه تایید صلاحیتِ حرفه‌ای و اخلاقی اعضای آن انجمن، سازمان نظام پزشکی را یاری خواهند کرد.

نظرات کاربران

avatar
  Subscribe  
Notify of